Markku Rytkönen

Työskentelen ylioppilastutkintolautakunnassa tutkintosihteerinä. Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri. Tärkeimmät työtehtäväni ovat asiakaspalvelu ja hakemusten käsittely. Asiakkaina ovat lukioiden rehtorit, lukioiden opettajat, ylioppilaskokelaat, kokelaiden vanhemmat ja viranomaiset. Asiakaspalvelu on ylioppilastutkintoon liittyvien ohjeiden antamista ja opastusta puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi valmistelen, esittelen ja kirjoitan päätöksiä ylioppilaskokelaita koskeviin hakemuksiin. Toimin myös lääkärintodistuksia ja puoltolauseita käsittelevän valiokunnan sihteerinä sekä osallistun koetehtävien pakkaukseen ja postitukseen.

Työni ylioppilastutkintolautakunnassa on itsenäistä ja monipuolista.  Ylioppilastutkinnon valmistelussa ja järjestämisessä noudatetaan tiukkaa aikataulua. Työskentely ylioppilastutkintolautakunnassa edellyttääkin tarkkuutta ja kykyä sietää kiirettä. Toisaalta tiukka aikataulu tuo työhän selkeät tavoitteet.

Tällä hetkellä ylioppilastutkintoa ollaan muuttamassa sähköiseksi eli tutkinto suoritetaan jo lähitulevaisuudessa kynän ja paperin sijasta tietokoneella. Tämä vaikuttaa myös työskentelyyn ylioppilastutkintolautakunnassa, sillä muutoksen myötä osa nykyisistä tehtävistä poistuu ja tilalle tulee uusia tehtäviä, jotka puolestaan vaativat uusien asioiden omaksumista.