Puolustusministeriö

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Sen vastuulla on Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen kansallisten etujen turvaamiseksi.

Puolustusministeriö on siviiliorganisaatio, jossa työskenteli vuoden 2018 lopussa 134 henkilöä, joista noin puolet oli naisia. Sotilaita on vajaat 20. Puolustusministeriössä työskentelee kaiken ikäisiä ihmisiä; ministeriöläisten keski-ikä on noin 48 vuotta.

Puolustusministeriön virkamiehillä on yleensä korkeakoulu- tai yliopistotutkinto, alemman korkea-asteen tai keskiasteen koulutus. Noin 75 prosentilla henkilöstöstä on ylempi korkeakoulututkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat oikeustieteen, valtiotieteen, filosofian ja upseerin tutkinnot sekä eriasteiset kaupalliset tutkinnot.

Puolustusministeriö tarjoaa monipuolisia työpaikkoja erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Puolustusministeriössä on kolme osastoa, kaksi erillisyksikköä sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö. Lisäksi osastojen sisäinen työ jakaantuu useampaan yksikköön. Osastopäälliköt ja yksiköiden johtajat koordinoivat toimintayksiköidensä toimintaa.

Ladataan...
Julkaistu 25.11.2014 klo 15.00, päivitetty 16.7.2020 klo 12.46

Puolustusministeriön toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

Ministeriön ydintehtäviin kuuluvat vastuu sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä, vaikuttaminen Euroopan turvallisuusrakenteisiin kansallisten etujen turvaamiseksi sekä vastuu kestävästä maanpuolustustahdosta.

Yhteystiedot

Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki

Puh. +358 295 16001 (vaihde)

Sosiaalinen media

Twitter