Puolustusministeriö

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Sen vastuulla on Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen kansallisten etujen turvaamiseksi.

Puolustusministeriö on siviiliorganisaatio, jossa työskenteli vuoden 2013 lopussa 148 henkilöä, joista noin puolet oli naisia. Sotilaita oli 20. Puolustusministeriössä työskentelee kaiken ikäisiä ihmisiä; ministeriöläisten keski-ikä on 46 vuotta.

Puolustusministeriön virkamiehillä on yleensä korkeakoulu- tai yliopistotutkinto, alemman korkea-asteen tai keskiasteen koulutus. Noin 70 prosentilla on korkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteen, oikeustieteen, filosofian ja upseerin tutkinnot sekä eriasteiset kaupalliset tutkinnot.

Puolustusministeriö tarjoaa monipuolisia työpaikkoja erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Puolustusministeriössä on kolme osastoa, neljä erillisyksikköä sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö. Lisäksi osastojen sisäinen työ jakaantuu useampaan yksikköön. Osastopäälliköt ja yksiköiden johtajat koordinoivat toimintayksiköidensä toimintaa.

Tutustu puolustusministeriöön työnantajana katsomalla videoesittelymme.

Ladataan...
Julkaistu 25.11.2014 klo 15.00, päivitetty 23.12.2014 klo 10.43

Puolustusministeriö

Hyvä tietää meistä

Ministeriön ydintehtäviin kuuluvat vastuu sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä, vaikuttaminen Euroopan turvallisuusrakenteisiin kansallisten etujen turvaamiseksi sekä vastuu kestävästä maanpuolustustahdosta.

Yhteystiedot

Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki

Puh. +358 295 16001 (vaihde)

Puolustusministeriö Twitterissä.