Hanna Salminen

Hanna Salminen työskentelee erikoissuunnittelijana Rakennuslaitoksen keskusyksikössä Haminassa.

Hannan vastuulla on asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen. Lisäksi hänet on nimetty projektipäälliköksi erilaisiin tiedonhallintaa parantaviin projekteihin kuten Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) käyttöönottoon ja intranetin käyttöönottamiseen.

Hanna kokee työnsä olevan hyvin itsenäistä ja vaativan isojen kokonaisuuksien hahmottamista ja hallintaa. Myös nopea oppimiskyky, sosiaaliset taidot, esiintymisvalmius ja halu kehittyä ovat tärkeitä hänen työssään. Asiakirjahallinto sekä projektityö vaativat paljon ohjeistamista ja muiden työntekijöiden kouluttamista sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin. Valtionhallinnossa työskentely kiinteistö- ja ympäristösektorilla on erityisen mielenkiintoista.

Koulutukseltaan Hanna on filosofian maisteri, työn ohella opiskeleva Hanna on myös gradua vaille valmis hallintotieteen maisteri. Puolustushallinnon rakennuslaitokselle Hanna päätyi työvoimatoimiston hakuilmoituksen kautta, tarjolla oli koulutusta vastaavaa työtä, joka vaikutti tarjoavan myös haasteita ja mahdollisuuden kehittyä.  ”Parasta työssäni ovat monipuoliset tehtävät, laaja tehtäväkenttä, mahdollisuus kehittää organisaatiota ja omaa osaamista.”

Työnantajana Rakennuslaitos on ollut joustava ja mahdollistanut etätyöpäivien myötä myös eri paikkakunnalla työskentelemisen. Hanna uskoo jatkossakin viihtyvänsä vaativissa asiantuntijatehtävissä joko valtionhallinnossa tai yksityisellä sektorilla.