Kaisa Holma

Kaisa työskentelee hätäkeskuspäivystäjänä Porin hätäkeskuksessa. Hän tuli töihin Hätäkeskuslaitokseen kolme vuotta sitten, ja on viihtynyt työssään hyvin. Kaisan työpäivään kuuluu sekä hätäpuheluiden vastaanottamista että tehtävänseurannan töitä. Työhön kuuluu paljon aktiivista yhteistyötä monien eri viranomaisten kanssa.

"Hätäkeskuspäivystäjän työ on vaihtelevaa ja yllätyksellistä, koska milloinkaan ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Hätäkeskuspäivystäjän työssä tarvitaan loogista päättelykykyä, rauhallisuutta ja myös maalaisjärkeä. Tarpeen tullen on osattava toimia ripeästi, ja välillä voi ottaa rauhallisemmin. Kiireellisessä tilanteessa on oltava hyvä tilanteen hahmotuskyky, ja pitää "hoksata" nopeasti minkälainen tilanne hätäpuhelun soittajalla on. Tilannearvio tehdään riskinarvion perusteella. Se on tärkein työkalumme tilanteen selvittämiseksi, hän sanoo"
 
Kaisa vinkkaa virastoon töihin tuleville, että kielitaidosta on paljon hyötyä. Lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ovat tärkeitä.
 
"Sosiaalisia taitoja tarvitaan sekä työyhteisössä että hätäpuheluiden hoitamisessa. On osattava toimia ihmisten kanssa. Hätäkeskuspäivystäjän työssä oppii kuuntelemaan ihmistä, koska riittävän tarkasti kuuntelemalla saa yleensä tarvitsemansa tiedon, ja ymmärtää mistä tilanteessa on kyse."
 
Kaisa ajautui hätäkeskuspäivystäjän koulutukseen miltei hetken mielijohteesta, mutta on ollut todella tyytyväinen sekä koulutukseen että työhön.
 
"Koulutus kesti puolitoista vuotta, ja siihen liittyi paljon käytännön harjoittelua. Noin 200 hakijasta kurssille pääsi 21 henkilöä, ja hakuprosessiin liittyi myös psykologinen testaus. Melko lyhyellä koulutuksella on mahdollista päästä verrattain hyvälle palkkatasolle ja tekemään monipuolisia töitä. Hätäkeskuslaitoksessa on myös hyvät mahdollisuudet edetä", hän kertoo.
 
Viiden vuoden päästä Kaisa toivoo olevansa edelleen Porin hätäkeskuksessa töissä. Myös hänen miehensä työskentelee hätäkeskuspäivystäjänä samassa hätäkeskuksessa.
 
"Täällä on mukavat työkaverit. Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset yhdistyivät vuonna 2013, mutta täällä ei ole mitään jaottelua eri paikkakuntalaisten välillä, ja meillä on todella hyvä yhteishenki. Viihdyn työssäni ja tunnen tekeväni tärkeää työtä."