Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Visiomme ”Maahanmuutosta kansalaisuuteen – johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja” mukaisesti pyrimme olemaan arvostettu ja tunnustettu osaaja, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja henkilöstön palveluosaaminen korkealaatuista.

Maahanmuuttovirasto

 • myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, työntekijöille, elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenille
 • käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon
 • ohjaa ja tukee turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa ja siihen liittyvää alkuvaiheen kotouttamista ja kuntiin sijoittamista
 • järjestää vastaanottotoimintaa valtion vastaanottokeskuksissa Oulussa ja Joutsenossa
 • myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja
 • päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta
 • vastaa kansalaisuushakemuksista ja –ilmoituksista sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä
 • vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta
 • tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja viranomaisille
 • osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön
 • ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toimintaa.

Tyypillisiä toimenkuvia, tyypillisiä migriläisiä

Palveluksessamme on yli 1000 työntekijää.

Tyypillisiä virkanimikkeitä ovat ylitarkastaja, tarkastaja, apulaistarkastaja ja osastosihteeri, jotka osallistuvat oleskelulupa- ja turvapaikkahakemusten sekä kansalaisuusasioiden päätöksentekoon. Maatiedon tutkijat keräävät taustatietoa päätöksenteolle.

Virastossamme työskennellään monenlaisilla koulutuksilla. Noin 50 % migriläisistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Yleisimmin migriläinen on lakimies tai valtio- tai yhteiskuntatieteilijä ja toimii asiantuntijatehtävissä. Lisäksi meillä työskentelee muun muassa merkonomeja, IT-alan insinöörejä ja viestinnän ammattilaisia.

Arvostamme henkilöstön laaja-alaista osaamista. Lainsäädännön soveltamiskyvyn lisäksi panostamme kaikkien työntekijöiden kehittämisosaamiseen, strategiseen ketteryyteen, asiakkuuksien ymmärtämiseen sekä dialogiseen vuorovaikutukseen sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Maahanmuuttovirastosta näkee kauas

Työskentely Maahanmuuttovirastossa tarjoaa näköalapaikan maahanmuuttohallintoon ja valtionhallinnon toimintaan.

Virastossamme on mukava työyhteisö ja hyvä työilmapiiri. Tuemme työntekijöiden työhyvinvointia mm. ilmaisen kuntosalin, lounasedun, kattavan työterveydenhuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleiden avulla.
 
Viraston päätoimipiste sijaitsee Helsingissä. Toimipisteitä on lisäksi Lappeenrannassa, Oulussa, Joutsenossa, Vaasassa, Raisiossa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Kuhmossa, Lahdessa ja Tampereella.

Ladataan...
Julkaistu 26.11.2014 klo 13.53, päivitetty 19.8.2020 klo 15.46

Migrin logo.

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Päätoimipaikka:
Opastinsilta 12 A, Helsinki

Sähköposti: migri@migri.fi (virallinen sähköposti kirjaamoon)

Puh. 0295 430 431 (vaihde)