Joonas Laitinen

Joonas Laitinen työskentelee Kuopion palvelupisteessä apulaistarkastajana

- Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena yhteiskuntapolitiikka. Vuonna 2016, suoritin maisteriopintoihini kuuluvan korkeakouluharjoittelun Itä-Suomen poliisilaitoksella. Poliisissa tehtäväni sijoittuivat ulkomaalaisasioihin, eli käsittelin poliisin toimivaltaan kuuluneita oleskelulupa-asioita. Harjoittelun jälkeen sain poliisilaitoksella viransijaisuuden loppuvuodeksi samoissa tehtävissä. Koin aihepiirin myös itselleni hyvin mielenkiintoiseksi työkentäksi, jossa pystyn hyödyntämään omia vahvuuksiani. Kun kaikki oleskelulupa-asiat siirtyivät poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alusta, hain töihin Maahanmuuttoviraston vasta perustettuun Kuopion palvelupisteeseen, jossa aloitin heti tammikuussa 2017. Työn ohessa kirjoitin loppuun siviilikriisinhallintaa käsitelleen graduni ja sain maisterin tutkinnon valmiiksi kesällä 2017.

- Toimin Maahanmuuttovirastossa apulaistarkastajan tehtävissä. Apulaistarkastajan työhön kuuluu puolet ajasta hakemusten vastaanottamista ja asiakaspalvelua tiskillä, toinen puoli on hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa. Päätöksenteossa apulaistarkastajalle kuuluvat ne myönteiset oleskelulupa-, rekisteröinti-, ja matkustusasiakirjapäätökset, jotka viraston työnjaon mukaan tehdään palvelupisteessä.

- Palvelupisteessä otetaan vastaan kaikki Maahanmuuttovirastolle kuuluvat hakemukset, joten eri hakemustyyppien ja niihin vaadittavien liitteiden tunteminen on tärkeää. Hakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa korostuu lisäksi hyvä lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen tuntemus.

- Apulaistarkastajan työssä parasta on sen vaihtelevuus ja monipuolisuus. Ei ole oikeastaan kahta samanlaista päivää. Asiakaspalvelu tiskillä vaatii sosiaalista luonnetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi huolellinen ja rauhallinen työote on tärkeä. Tärkeä osa työtä on myös hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit, joilta voi aina kysyä neuvoa tarvittaessa. Hyvässä työporukassa päivät kuluvat nopeasti eikä työ pääse tuntumaan liian raskaalta.