Joutsenon vastaanottokeskus

Joutsenon vastaanottokeskus toimii Maahanmuuttoviraston ohjauksen alaisena ja on aloittanut toimintansa vuonna 1990 ja toimii Lappeenrannan Konnunsuolla.

Virasto on osa valtakunnallista turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää. Asiakaspaikkoja on 300. Joutsenon vastaanottokeskuksessa majoittuu sekä perheitä että yksin tulleita aikuisia turvapaikanhakijoita.  Vastaanottokeskuksen vastuulle kuuluu myös ihmiskaupan uhrien valtakunnallinen auttamisjärjestelmä  sekä suljettu 30-paikkainen säilöönoton  majoitusyksikkö.  Joutsenon vastaanottokeskuksessa työskentelee  noin 55 henkilöä.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat turvapaikanhakijoiden asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ihmiskaupanuhrien auttamiseen liittyvät tehtävät. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ohjaaja,  sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja tarkastaja.  Työskentelytavat vaihtelevat yksiköstä riippuen mutta kaikissa  työtehtävissä  pyritään moniammatilliseen ja tiimityömäiseen työskentelymalliin.  Toiminnasta vastaa vastaanottokeskuksen johtaja.

Joutsenon vastaanottokeskuksen tehtävänä on turvapaikanhakijoiden ja säilöön otettujen henkilöiden väliaikainen majoittaminen ja perusturvan antaminen sekä selviytymisen tukeminen ja elämän hallinnan säilyttäminen turvapaikkaprosessin aikana, ihmiskaupan uhrien auttaminen ja sitä kautta ihmiskaupan ennaltaehkäisy. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta pystymme vastaamaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Työmme on  vastuullista, laaja-alaista ja mielenkiintoista ja tarjoamme ainutlaatuisen näköalapaikan maahanmuuton tehtäväkentässä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.  Huolehdimme henkilöstömme  osaamisesta tarjoamalla mahdollisuuden ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä tuemme henkilöstön työhyvinvointia liikunta- ja kulttuurisetelein.

25.11.2014
Työskentelen Joutsenon vastaanottokeskuksessa ylitarkastajana.
25.11.2014
Työskentelen Joutsenon vastaanottokeskuksessa terveydenhoitajana.
Julkaistu 21.11.2014 klo 16.20, päivitetty 18.5.2020 klo 12.31

Joutsenon vastaanottokeskus. 

Hyvä tietää meistä

Joutsenon vastaanottokeskuksen tehtävänä on järjestää turvapaikanhakijoille ja säilöön otetuille ulkomaalaisille turvapaikkaprosessin ajaksi kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaiset laadukkaat peruspalvelut ja tarvittavat erityispalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti.  

Joutsenon vastaanottokeskus auttaa ihmiskaupan uhreja koko maassa.  Auttamisjärjestelmä on johtavia ihmiskauppailmiön asiantuntijoita Suomessa ja kattavuudeltaan edelläkävijä Euroopassa ja kansainvälisesti.Yhteystiedot

Joutsenon vastaanottokeskus
Läykäntie 53
54190 Konnunsuo
Puhelin: 0295 463 170
www.migri.fi