Laura Halonen

Laura Halonen työskentelee Maahanmuuttoviraston sähköisissä palveluissa erikoissuunnittelijana

- Olen koulutukseltani matkailun johtamisen restonomi ja valmistuin Laurean ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Opiskelin korkeakoulututkintoni englanniksi.

- Työssäni suunnittelen ja kehitän chatbot-palvelua Maahanmuuttoviraston sähköisten palveluiden yksikössä. Virkanimikkeeltäni olen erikoissuunnittelija, ja työni pitää sisällään muun muassa chatbotin sisällön tuottamista, tekoälyn koulutusta ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Olen käynyt selkokielikursseja tuottaakseni mahdollisimman selkeää ohjeistusta asiakkaillemme.

- Työ vaatii analyyttista otetta, sosiaalisia taitoja, substanssin tuntemusta ja kykyä asettaa itsensä asiakkaan näkökulmaan. Asiakas on tärkeä pitää mielessä erityisesti sisältöä tuottaessa. Minulta löytyy kokemusta Maahanmuuttoviraston substanssin puolelta sekä päätöksenteossa että asiakaspalvelussa, ja koen että se on auttanut sisällön tuottamisen suunnittelussa ja kirjoittamisessa.

- Olen tullut virastoon kolmisen vuotta sitten ja aloitin osastosihteerinä turvapaikkayksikössä. Siitä jatkoin apulaistarkastajaksi maahanmuuttoyksikköön, josta hyppäsin nykyiseen tehtävääni erikoissuunnittelijana.

- Ennen Maahanmuuttovirastoa olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä julkisella sektorilla Ulkoministeriön palveluksessa kesätyöntekijänä ja korkeakouluharjoittelijana Suomen pääkonsulaatissa New Yorkissa.

- Parasta virastossa työskentelyssä on mahdollisuudet edetä ja sen ansiosta kehittää itseään ammattilaisena. Meidän tiimimme on vielä uusi osa viraston toimintaa, joten olemme saaneet luoda pohjan työnteon rakenteelle.