Pekka Martin

Pekka Martin työskentelee Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikössä projektipäällikkönä.

– Valmistuin juristiksi vuonna 2003 ja tulin virastoon tuomioistuinharjoittelun jälkeen vuonna 2005. Olen työskennellyt kansalaisuusyksikössä, oikeus- ja maatietoyksikössä, turvapaikkayksikössä, maahanmuuttoyksikössä ja kansliassa. Vuoden 2016 lopussa palasin takaisin maahanmuuttoyksikköön vetämään Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittamaa hanketta (AMIF).

– Kehitän Kiertävä maahanmuuton asiantuntija-nimisessä hankkeessa oleskelulupahakemusten vastaanottoa ja suullisia kuulemisia edustustoissa yhdessä ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen kanssa. Nykyinen työni sisältää paljon ulkomaanmatkoja edustustoihin, joissa työskentelen 3-4 viikkoa kerrallaan. Seuraan ja haastattelen itse oleskeluluvan hakijoita sekä kehitän oleskelulupahakemusprosessin alkuvaihetta yhdessä edustuston työntekijöiden kanssa. Hanketta toteutetaan Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kolmansien maiden kansalaiset, jotka hakevat oleskelulupaa ulkomaan edustustosta Suomeen sekä heidän perheenjäsenensä Suomessa. Hankkeesta hyötyvät oppilaitokset, työnantajat ja viranomaiset. Erityisen tärkeää prosessin kehittäminen on haasteellisissa maissa, joissa prosessi muutoinkin on aikaa vievää.

– Olen päässyt hoitamaan hyvin erilaisia tehtäviä Maahanmuuttovirastossa. Koen ammattitaitoni ja osaamiseni kasvaneen urani aikana. Olen ollut virkamiesvaihdossa Ruotsissa ja olen toiminut useissa EU-hankkeiden vetotehtävissä. Osaamistani on hyödynnetty eri työryhmissä sekä uusissa hankkeissa, joihin liittyen opastan ja annan neuvoja mielelläni hankkeiden hallinnoinnissa. Virkaurani aikana virasto on kasvanut muutaman sadan virastosta yli tuhannen virkamiehen käsittäväksi virastoksi.

– Viihdyn Maahanmuuttovirastossa, sillä täällä työ on joustavaa, itsenäistä ja monipuolista. Työntekijät ja esimiehet ovat ammattitaitoisia. Vaikka työpäivät ovat kiireisiä, nautin ja viihdyn työssäni.  Virasto huolehtii työntekijöiden säännöllisestä kouluttamisesta.

– Maahanmuuttovirasto on hyvä työnantaja, koska se antaa mahdollisuuden oikeasti kehittyä työssä. Toki juristin tutkinto ja tuomioistuin harjoittelu ovat antaneet hyvät mahdollisuudet uralla kehittymiseen.