Pelastusopisto

Järjestämme pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta sekä varautumiskoulutusta. Lisäksi koordinoimme pelastustoimen TKI-toimintaa sekä ylläpidämme pelastustoimen keskuskirjastoa. Vastaamme kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja lähettämisestä operaatioihin.
 
Palveluksessamme on noin 120 henkilöä. Koko henkilökunnasta yli puolet on opetushenkilöstöä, josta suuri osa on miehiä. Varsinkin pelastustoiminnan opetuksessa vaaditaan vahvaa pelastustoimen osaamista, joka käytännössä tarkoittaa pelastusalan tutkinnon suorittamista ja käytännön kokemusta pelastusalan tehtävistä. Koulutustoiminnan ohella henkilökuntamme toimii hallinto- ja tukipalveluiden sekä TKI-palveluiden asiantuntijatehtävissä.
 
Naisten osuus koko henkilöstöstä on noin 30 %. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 47 vuotta. Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista tukemalla fyysisen ja psyykkisen työkyvyn edistämistä. Haluamme myös edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
 
Olemme erityisen ylpeitä simulaatio-opetusosaamisestamme (mm. hätäkeskus-, ensihoito-, palotarkastus-, savusukellus- sekä lentokonepalosimulaattorit) sekä kansainvälisestikin arvioiden korkeatasoisesta harjoitusalueestamme, jota kehitetään jatkuvasti.

Ladataan...
Julkaistu 18.11.2014 klo 13.28, päivitetty 20.8.2020 klo 6.40

Pelastusopiston ilmakuva.

Yhteystiedot

Pelastusopiston kampus ja harjoitusalue sijaitsevat Kuopiossa.

Pelastusopisto
Hulkontie 83
70820 Kuopio

Puh. 0295 450 201 (vaihde)

Pelastusopiston verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook

Instagram

YouTube