Mari Kiminki

Mari Kiminki työskentelee Pelastusopiston opintotoimistossa opintosihteerinä.

"Työtehtävä on itsessään melko ainutlaatuinen, koska päätehtäväni on Pelastusopiston järjestämän varautumiskoulutuksen opintosihteerinä toimiminen; aivan vastaavaa tehtävää ei toista ole. Työtehtävät ovat osittain hyvin samantapaisia kuin muissakin oppilaitoksissa, mutta toisaalta se, että on kyse varautumiskoulutuksesta tuo työhön oman vivahteensa.

Työ on monipuolista; siihen kuuluu sekä säännöllisesti toistuvia rutiininomaisia töitä että vaihtuvia tilanteita ja tehtäviä. Työhöni kuuluu mm. lyhytkursseista tiedottamista, kurssien käytännön järjestelyjen hoitamista, asiakaspalvelua sekä ammattiopetuksen lukujärjestyksen valmistelua. Teen myös paljon yhteistyötä eri tahojen (mm. aluehallintovirastot, pelastuslaitokset, kunnat) kanssa kurssien järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä, koska usein samanaikaisesti on hoidettavana monta eri asiaa ja keskeytyksiä tulee jatkuvasti. Toimintatavat ovat melko vakiintuneita, mutta toisaalta jokaisessa kurssissa on paljon "liikkuvia osia", jotka voivat tuoda mukanaan nopeastikin ratkaistavia asioita.

Olen työskennellyt aiemmin mm. koulutusneuvojana sekä ammattikorkeakoulun opiskelijahallinnossa. Aiemmasta työkokemuksesta on ollut hyötyä sekä tietojärjestelmien että koulutuskentän tuntemuksen osalta. Pelastusopistoon tulin töihin siinä yhteydessä, kun muutimme pääkaupunkiseudulta takaisin kotiseudulleni. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri.