Poliisi

Poliisi on turvallisuusviranomainen, joka sille kuuluvien tehtävien mukaisesti huolehtii osaltaan Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Poliisilla on ammattitaitoinen organisaatio, jonka monipuolisissa tehtävissä eri puolilla Suomea työskentelee noin 10 000 henkilöä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi huolehtii myös useista turvallisuuteen liittyvistä lupahallinnon tehtävistä.

Poliisi on yhteiskuntamme arvostettu toimija. Kansalaiset luottavat poliisiin. Luottamus on todettu sekä kotimaisissa että ulkomaisissa selvityksissä. Suomalainen poliisi on suosittu myös sosiaalisessa mediassa.

Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Sen alaisuudessa toimivat paikallispoliisin yksiköt eli 11 poliisilaitosta sekä poliisin valtakunnalliset yksiköt eli Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisin tehtäväkenttä on laaja ja erilaisten poliisitehtävien lisäksi poliisihallinto tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä myös siviilihenkilöstölle. Poliisilaitosten henkilöstöstä noin 80 % on poliiseja. Myös Keskusrikospoliisin henkilöstöstä yli puolet on poliiseja. Sen sijaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisihallituksen palveluksessa työskentelevistä valtaosa on siviilihenkilöstöä.
 

4.1.2021
Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ poliisissa? Tutustu poliisissa työskentelevien monipuolisiin tehtäviin uratarinoiden kautta.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 10.09, päivitetty 4.1.2021 klo 14.21

Poliisin logo.                                                           Hyvä tietää meistä

Poliisin verkkosivut tarjoavat lisätietoa toiminnasta ja poliisiyksiköistä. Poliisin arkea voi seurata useista kotimaisista dokumentaarisista televisiosarjoista ja sosiaalisesta mediasta.

Yhteystiedot

Poliisin verkkosivut

Sosiaalinen media

Poliisi sosiaalisessa mediassa