Anssi Ahonen

Poliisiopiskelijana kentällä

Anssi Ahonen työskentelee nuorempana konstaapelina Porin poliisiasemalla, jossa hän suorittaa poliisin opintoihin kuuluvaa työharjoitteluaan. Harjoittelijana Ahonen on mukana kaikissa tavanomaisissa poliisitehtävissä kiertäen eri sektoreilla poliisiaseman sisällä.

Läpileikkaus poliisin ammattiin

Poliisiopiskelija, Nuorempi konstaapeli Anssi Ahonen kuvailee poliisin työtä erittäin monipuoliseksi ja haastavaksi. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Ammatissa pääsee auttamaan ihmisiä heidän elämiensä eri tilanteissa. Myös poliisiorganisaatio on varmasti yksi monipuolisimmista työnantajatahoista: erilaisia työtehtäviä on laidasta laitaan.

”Näkyvin jako poliisissa työtehtävien osalta on kenttätehtävissä työskentelevien ja rikostutkinnassa työskentelevien poliisimiesten välillä. Tähän väliin mahtuu kuitenkin monia muita tehtäviä aina teknisestä tutkijasta liikennepoliisiin. Kaikkea työtä tehdään kuitenkin pääosin ihmisten parissa ja kansalaisten silmien alla,” Ahonen kertoo.

Poliisin asiakkaat edustavat kaikenlaisia ihmisryhmiä laidasta laitaan ja kaikkien kanssa on kyettävä toimimaan asianmukaisesti ja tasavertaisesti. Ahosen mukaan tämä onkin yksi poliisityön suurimmista haasteista.

”Voisi sanoa, että poliisin työtä tehdään suulla ja käsillä, eli sosiaaliset taidot sekä eräänlainen käytännön työn osaaminen ovat mielestäni tärkeimpiä ominaisuuksia jokaisella poliisilla, hyvää kirjoitustaitoa unohtamatta,” Ahonen korostaa.

Harjoitteluaika on poliisiopiskelijalle tärkeää

Poliisiopiskelijat ovat harjoittelunsa aikana mukana kaikissa tavanomaisissa poliisitehtävissä normaaleissa työvuoroissa. Harjoitteluun kuuluu myös kierto eri sektoreilla poliisiaseman sisällä. Näitä ovat esimerkiksi kenttä- ja hälytystoiminta, päivittäisrikostutkinta, kenttävalvonta, liikennepoliisi sekä palvelupäivystys. Näistä eniten aikaa kuluu kentällä ja tutkinnassa.

Jokaisella sektorilla on nimetty työharjoittelun ohjaaja, joka on yleensä kokenut poliisimies. Kenttäpartiossa työskennellään ohjaajan partiokaverina ja rikostutkinnassa osa jutuista tutkitaan yhdessä kyseisen sektorin ohjaajan kanssa.

”On erittäin hyvä asia, että pääsemme tutustumaan monipuolisesti eri poliisitehtäviin harjoittelun aikana. Se osaltaan antaa jo suuntaa, mihin tehtäviin itse voisi hakeutua sitten valmistuttuaan,” Ahonen kertoo.

Anssi Ahonen kirjoittaa myös blogia opiskeluajastaan, johon voi tutustua www.poliisi.fi - sivustolla olevalla Poliisista päivää! - blogisivustolla.

Opiskelua haaveammattiin

Poliisiksi opiskellaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella, ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 3 vuotta. Anssi Ahonen kertoo opiskelevansa haaveammattiinsa. Näin on myös todella monen muun poliisiopiskelijan kohdalla.

”Poliisin työssä pääsen olemaan hyödyksi muille ja tekemään yhteistä työtä, jotta tämä maa olisi kaikille sen kansalaisille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi paikka elää. Se tunne rakentuu pikkuhiljaa ja joskus hyvin pienistä palasista,” Ahonen kuvailee.