Markku Luoma

Poliisipäällikkönä muuttuvassa maailmassa

Markku Luoma työskentelee Tampereen poliisiasemalla poliisipäällikkönä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa paikallispoliisin poliisilaitoksen toimintaa. Poliisin laajan tehtäväkentän vuoksi päälliköltäkin vaaditaan mitä moninaisimpia taitoja, mm. lain tuntemusta, johtamiskykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Monipuolinen työnkuva

Markku Luoma on tullut aikoinaan lakimieskoulutuksella ensin nimismiehen virkaan ja siitä edelleen pitkän kokemuksen kautta poliisipäällikön tehtäviin.

”Työni luonne on vuosien kuluessa ja organisaation muuttuessa myös muuttunut. Aikaisemmassa nimismiehen ja pienemmän poliisilaitoksen päällikön tehtävässä käsittelin enemmän yksittäisiä poliisi- ja rikosasioita, nykyisin tehtävä on lähempänä yleistä organisaation johtajan tehtävää,” Luoma kertoo.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen kaltaisessa yli 1000 hengen poliisiyksikössä korostuu toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, henkilöstö- ja talousresursseista huolehtiminen, vastuu kokonaistuloksellisuudesta ja yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa. Poliisipäällikön päivittäinen työ sisältää neuvotteluja, kokouksia, tapaamisia eri tahojen kanssa ja yhteydenpitoa eri suuntiin. Lisäksi työtehtäviin kuuluu edistää poliisilaitoksen yhteistoimintaa muiden viranomaisten ja yhteisöjen sekä poliisilaitoksen henkilöstön välillä. Työ on enimmäkseen päivätyötä ja tapahtuu toimisto-olosuhteissa.

”Poliisipäällikön ammatti on luonteeltaan samaan aikaan lakimiestehtävä, poliisitehtävä ja johtamistehtävä,” Luoma tiivistää tehtäväkenttänsä.

Hyvät vuorovaikutustaidot eduksi

”Poliisipäällikön työssä tarvitaan johtamistaitoa, juridista osaamista, hyviä ihmissuhdetaitoja, poliisihallinnon tuntemusta sekä kokonaisuuksien hahmottamista,” Luoma listaa poliisipäällikölle hyödyllisiä ominaisuuksia ja taitoja.

Poliisipäällikkö on yksiköstä riippuen jopa satojen poliisien esimies ja usein myös näkyvä valtion edustaja paikkakunnalla, minkä vuoksi hänelle kuuluu myös jonkin verran erilaisia edustustehtäviä. Näissäkin tilanteissa hyvistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä.

”Parasta poliisipäällikön työssä on kuitenkin koko ihmiselämän kirjon näkeminen sekä työskentely hienossa organisaatiossa loistavien ihmisten kanssa,” Markku Luoma kertoo.