Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden viranomainen. Sotilaallisesti järjestetty Rajavartiolaitos toimii sisäministeriön hallinnonalalla. Toimintamme päämääränä on se, että Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet.

Päätehtävämme ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Rajavartiolaitos on johtava meripelastaja ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä sekä sairaankuljetuksia. Hoidamme myös poliisitehtäviä ja vastaamme tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista on rajat ylittävän rikollisuuden torjunta. Lisäksi maanpuolustus on aina ollut Rajavartiolaitokselle merkittävä tehtävä.

Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Vaikka Rajavartiolaitos onkin sotilaallisesti järjestetty organisaatio, työskentelee meillä myös siviilityöntekijöitä. Rajavartiolaitos tarjoaa monipuolisia työtehtäviä niin siviileille kuin sotilaillekin. Erilaisia tehtävänimikkeitä on paljon ja siviilien koulutustausta on monipuolinen. Siviileitä työskentelee erityisesti taloushallinnon, teknisen alan ja henkilöstöalan tehtävissä. Mahdollisuudet oman ammattitaidon kehittämiseen ovat hyvät.

Pääosa työntekijöistämme on rajavartijoita, jotka työskentelevät rajanylityspaikoilla esimerkiksi rajatarkastajina, vuoropäälliköinä, rikostutkijoina ja koiranohjaajina. Maastorajalla työskentelevät rajavartijat voivat olla esimerkiksi rajavartioasemien partionjohtajia, partio- ja vartiomiehiä sekä koiranohjaajia. Rajavartija hoitaa rajavalvontaan, henkilöiden maahantulo- ja maastalähtövalvontaan sekä muuhun valvontaan liittyviä tehtäviä. Merivartijat suorittavat samoja tehtäviä satamissa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä merivartioasemilla ja vartiolaivoilla. Lisäksi sekä raja- että merivartijoiden toimenkuvaan kuuluvat pelastus- ja avustustehtävät sekä rajoitetusti tullivalvonta- ja poliisitehtävät.

Rajavartiolaitoksen upseerit ja opistoupseerit palvelevat suunnittelu-, johto- ja koulutustehtävissä. Lisäksi Rajavartiolaitoksessa palvelee teknillisen alan erikoisupseereita. Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Toimintamme on valtakunnallista.

Ladataan...
Julkaistu 21.10.2014 klo 11.59, päivitetty 20.8.2020 klo 9.18

Henkilö rajatarkastuksessa.

Yhteystiedot

Rajavartiolaitoksen esikunta sijaitsee Helsingissä.

Valtakunnallinen vaihde
0295 420 000

Rajavartiolaitoksen verkkosivut