Heidi Tiimonen

FT Heidi Tiimonen työskentelee tutkijana Rajavartiolaitoksen Tutkimus- ja tietopalvelu-yksikössa (TUTI) Raja- ja merivartiokoululla Imatralla.

Olen työskennellyt tutkijana Rajavartiolaitoksen Tutkimus- ja tietopalveluyksikössä vuoden 2014 alusta lähtien.  Taustaltani olen Filosofian tohtori sekä pedagogisesti pätevä opettaja, ja ennen nykyistä tutkijan tehtävääni olen toiminut tutkijana mm. metsäteollisuuden alueella sekä opettajana ammattikorkeakoulutasolla. Rajavartiolaitoksessa tutkimustyön ydintavoitteena on tuottaa analysoitua tietoa Rajavartiolaitoksen päätöksen teon ja operatiivisen toiminnan tueksi, ja tutkimustyön kantavat teemat linkittyvät suoraan Rajavartiolaitoksen ydinvastuualueisiin kuten rajaturvallisuuteen ja sujuvan rajaliikenteen varmistamiseen.

Työni parhaita puolia ovat dynaamisuus sekä tutkimusideoiden ja -toteutuksen prosessointi jaetun asiantuntijuuden periaatteella yhdessä TUTIn ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytännön tutkimustyössä korostuvat monitieteisyys sekä verkostomainen asiantuntijayhteistyö niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, ja yhteistyö korkeakoulutasolla sekä muiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten (mm. poliisi) kesken on työssäni keskeistä. Olennainen osa tämän hetkistä tehtäväkuvaani on myös Rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajaviranomaisten välinen yhteistyö koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen alueilla.

Siviilihenkilönä olen viihtynyt hyvin Rajavartiolaitoksen sotilas- ja siviilihenkilöstön muodostamassa työyhteisössä, jota luonnehtivat henkilöstön asiantuntemuksen monipuolisuus sekä sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin. Rajavartiolaitoksen arvot ammattitaitoisuudesta, luotettavuudesta ja yhteistyökykyisyydestä vastaavat myös omaa arvomaailmaani. Koska tiede ei tunne saturaatiopistettä, edellyttää tutkijana kehittyminen vastaavasti oman osaamispohjan jatkuvaa päivittämistä. Työnantajana Rajavartiolaitos on tukenut oman osaamispohjan vahvistamista mm. tarjoamalla mahdollisuuden opiskella nykyisessä yhteistyöverkostossa tarpeellista venäjän kieltä.