Suojelupoliisi

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on torjua kaikkein vakavimpia valtioon ja demokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisi tuottaa tiedustelun ja analyysin avulla ennakoivaa tilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisille. Yhteiskunnalliset kumppanuudet ovat työssämme ensiarvoisen tärkeitä. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa Suojelupoliisin ja jokaisen supolaisen työtä.

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa poliisi- ja siviiliviroissa. Työtehtävämme painottuvat monipuolisiin ja vaativiin operatiivisiin ja analyysitehtäviin. Operatiivisissa tehtävissä työskentelee poliiseja ja muita asiantuntijoita muun muassa oikeudellisten, yhteiskunnallisten ja tekniikan alojen teemojen parissa. Suojelupoliisissa on myös erittäin kiinnostavia uudenlaisia operatiivisia tehtäviä tietotekniikan ja -järjestelmien asiantuntijoille.

Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu, joihin kaikki toimintamme perustuu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta sekä halua kehittyä. Suojelupoliisin asiantuntijat työskentelevät Suomen turvallisuuden puolesta ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. Kansainvälisyys korostuu myös monissa Suojelupoliisin tehtävissä. Lupaamme, että Suojelupoliisissa pääset haastamaan oman osaamisesi.

Vastaisuudessakin tarvitsemme joukkoomme lisää erinomaisia poliiseja, mutta rekrytoinnit painottuvat yhä enemmän siviileihin. Siviiliviroissa työskentelevillä työntekijöillämme on tutkinto esimerkiksi yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta tai oikeustieteellisiltä aloilta. Enenevissä määrin etsimme joukkoomme tietoteknisen alan osaajia.

Suojelupoliisin avoimet työpaikat ilmoitetaan Valtiolle.fi-sivustolla.

Tutustu Suojelupoliisin verkkosivuilla: 
Töissä Suojelupoliisissa.

Ladataan...
Julkaistu 30.9.2019 klo 14.27, päivitetty 14.6.2022 klo 10.51

Henkilöitä keskustelemassa toimistossa.

Suojelupoliisin logo.

Hyvä tietää meistä

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee yhtä paljon poliisi- ja siviilivirkamiehiä. 

Toimimme koko Suomessa.
Helsingin lisäksi toimipisteitämme on 8 paikkakunnalla ympäri maan.

Yhteystiedot

Suojelupoliisin verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn