Suojelupoliisi

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on torjua kaikkein vakavimpia valtioon ja demokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisi tuottaa tiedustelun ja analyysin avulla ennakoivaa tilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisille. Yhteiskunnalliset kumppanuudet ovat työssämme ensiarvoisen tärkeitä. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa Suojelupoliisin ja jokaisen supolaisen työtä.

Suojelupoliisissa työskentelee noin 450 eri alojen asiantuntijaa poliisi- ja siviiliviroissa. Työtehtävämme painottuvat monipuolisiin ja vaativiin operatiivisiin ja analyysitehtäviin. Operatiivisissa tehtävissä työskentelee poliiseja ja muita asiantuntijoita muun muassa oikeudellisten, yhteiskunnallisten ja tekniikan alojen teemojen parissa. Suojelupoliisissa on myös erittäin kiinnostavia uudenlaisia operatiivisia tehtäviä tietotekniikan ja -järjestelmien asiantuntijoille.

Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu, joihin kaikki toimintamme perustuu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta sekä halua kehittyä. Suojelupoliisin asiantuntijat työskentelevät Suomen turvallisuuden puolesta ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. Kansainvälisyys korostuu myös monissa Suojelupoliisin tehtävissä. Lupaamme, että Suojelupoliisissa pääset haastamaan oman osaamisesi.

Suojelupoliisin avoimet työpaikat ilmoitetaan Valtiolle.fi-sivustolla.

Katso video: Töissä suojelupoliisissa.

Tutustu tehtäviin Suojelupoliisissa www.supo.fi/rekry/sinustako_supolainen.

Hyvä tietää meistä

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee tällä hetkellä yhtä paljon poliisi- ja siviilivirkamiehiä. Vastaisuudessakin tarvitsemme joukkoomme lisää erinomaisia poliiseja, mutta rekrytoinnit painottuvat yhä enemmän siviileihin. Siviiliviroissa työskentelevillä työntekijöillämme on tutkinto esimerkiksi yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta tai oikeustieteellisiltä aloilta. Enenevissä määrin etsimme joukkoomme tietoteknisen alan osaajia.

Julkaistu 30.9.2019 klo 14.27, päivitetty 18.5.2020 klo 12.27

Suojelupoliisin logo.

Yhteystiedot

www.supo.fi

Toimimme koko Suomessa. Helsingin lisäksi toimipisteitämme on 8 paikkakunnalla ympäri maan.

Sosiaalinen media

Twitter: @suojelupoliisi

Linkedin: Suojelupoliisi