Timo Kerttula

Ylitarkastaja Timo Kerttula työskentelee sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikkössä. Hän on tullut valtiolle yksityiseltä sektorilta.

Minkälaisia tehtäviä teet sisäministeriössä?

 Pääasiallinen tehtäväni on poliisiosaston toimialaan kuuluvan lainsäädännön valmistelu. Erityisalani on yksityiseen turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö ja valmistelenkin parhaillaan tämän lainsäädännön uudistusta.

 Mitä lainvalmistelutyö käytännössä on?

 Se on lakiluonnosten tekoa ministeriön antamien suuntaviittojen mukaan. Työhön kuuluu myös yhteydenpito sidosryhmiin ja eri tahojen kuuleminen.

 Mikä on nyt ajankohtaista työssäsi?

 Tällä hetkellä ajankohtaista on mainitsemani yksityiseen turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö. Hankkeemme luonnos hallituksen esitykseksi saadaan toivottavasti lähiaikoina lausuntokierrokselle.

 Olet ollut aktiivisesti mukana kansalaisten osallistamisessa. Kertoisitko siitä?

 Koen, että vuoropuhelu ihmisten kanssa on velvollisuuteni. Jos kirjoitan blogikirjoituksen jostakin lainsäädäntöä koskevasta hankkeesta, näen tärkeänä osallistua siitä syntyneeseen keskusteluun. Tarkoitus ei ole jäädä ”ylhäiseen yksinäisyyteen” ja jakaa mielipiteitä virkamiestornista tai salailla asioita, vaan käydä aitoa vuoropuhelua. Tietenkin paljon riippuu aiheesta: jotkin hankkeet synnyttävät paljon enemmän keskustelua kuin toiset, eikä tällöin voi olettaa, että virkamies ehtii vastata kaikkiin kommentteihin.

 Mikä työssäsi on parasta?

 Parasta on saada touhuta sellaisten asioiden parissa, jotka ovat oman kiinnostuksen kohteena. Työssäni saan myös hienon näköalapaikan valtion päätöksentekoon ja pääsen vaikuttamaan asioihin.

 Millaisia odotuksia sinulla oli ministeriöön tullessasi? Onko työ vastannut odotuksiasi?

 Kyllä työ on pääpiirteittäin vastannut odotuksiani ja joiltakin osin jopa ylittänyt ne. Odotin pääseväni opettelemaan lainvalmistelua ja juuri näin on käynytkin.

 Minkä eroja näet työskentelyssä yksityisen ja julkisen sektorin välillä?

 Tulen itse yksityiseltä sektorilta, mutta kokemukseni ovat tietysti subjektiivisia. Valtiolla toimenkuvani on selkeämpi, mutta toisaalta yksityisellä puolella tehtävärajat ylitetään helpommin. Molemmissa on omat hyvät puolensa, ja olen viihtynyt hyvin sekä yksityisellä että valtiolla.

 Miten työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu?

 Itse olen kokenut, että työn ja vapaa-ajan erottaminen onnistuu työssäni helposti. Perheelläni ei pitäisi olla tässä suhteessa valittamista. Olen sitä mieltä, että kyse on pitkälti oman työn organisoinnista. Kun keskityn työaikana työhön, voin keskittyä työajan ulkopuolella muuhun. Jos sitten joku joskus soittaa työasiassa työajan ulkopuolella, se ei minua haittaa.