Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö toimii osana valtioneuvostoa. Toimintamme tavoitteena on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Vastaamme sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta.

STM:n palveluksessa on noin 450 henkilöä. Henkilöstöstämme naisia on lähes kolme neljäsosaa. Henkilökuntamme keski-ikä on 49 vuotta.

STM:ssä on ministeriön tehtävien mukainen korkea koulutustaso.  Kaksi kolmasosaa henkilöstöstämme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Yleisimmät opiskelualat ovat oikeustiede, yhteiskuntatiede ja humanistiset tieteet.  Avustavissa tehtävissä toimivilla on tyypillisesti merkonomin, tradenomin tai HSO-tradenomin tutkinto.

Työtehtävät STM:ssä ovat monipuolisia asiantuntija- ja avustavia tehtäviä. Tehtävissä tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikan, sosiaali- ja yksityisvakuutuksen, työsuojelun ja tasa-arvo-asioiden asiantuntemusta. Moniin tehtäviin kuuluu säädösvalmistelua. Myös sihteerityön, viestinnän ja hallinnon osaajille on tarvetta.

Henkilöstöltä saadun palautteen mukaan STM:n työilmapiiri on reilu ja kannustava. Tuemme henkilöstön kehittymistä ja kouluttautumista työtehtävien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tuemme STM:ssä työhyvinvointia eri tavoin. Huomioimme vaihtelevat elämäntilanteet erilaisin työaikajoustoin. Henkilöstömme käytössä ovat esimerkiksi osittainen hoitovapaa, opintovapaa ja osa-aikaeläke.

Tutustu ministeriöläisiin STM:n verkkosivuilla.

Ladataan...
Julkaistu 17.11.2014 klo 9.30, päivitetty 21.8.2020 klo 12.39

Sosiaali- ja terveysministeriön toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätoimipiste on Helsingissä. Lisäksi toimimme Tampereella.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Puhelin 0295 16001
(Valtioneuvoston vaihde)

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn

YouTube

Flickr