Anne-Sofie Pesola

Anne-Sofie Pesola työskentelee ruotsinkielisenä tiedottajana ruotsinkielisen ja kansainvälisen viestinnän parissa sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän vaihtoi toimittajasta tiedottajaksi. Tiedottajan tehtävissä häntä kiehtoo työn merkityksellisyys: oma panos näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös työn itsenäisyys ja pitkän perspektiivin projektit ovat Pesolan mukaan plussaa.

Mitä työsi käytännössä tarkoittaa?

Kirjoitan tiedotteita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ylläpidän ruotsin- ja englanninkielisiä verkkosivuja. Olen myös kansainvälisen yksikön vastuutiedottaja. Se työ liittyy puheenjohtajuuskausiin, joita on eri yhteistyöelimissä kuten Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja Pohjoisessa ulottuvuudessa. Vuoden 2013 lopussa järjestin Pohjoisen ulottuvuuden tiedotustilaisuuden. Lisäksi pidän yhteyttä STM:n ulkomailla työskenteleviin virkamiehiin.

Miten työsi vaikuttaa suomalaisten arkeen?

Tietenkin siltä osin, että sosiaali- ja terveysala vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Oma työni vaikuttaa siten, että olen ikään kuin linkki ministeriön ja ihmisten välillä tiedonvälityksessä. Lähtökohtana on, että saan esimerkiksi virkamiesten tekemää lakitekstiä tai muuta informaatiota ulos ymmärrettävässä muodossa.

Miksi halusit STM:ään töihin?

Olen opiskellut viestintää ja tehnyt toimittajan töitä. Tiedottajan työ on kuitenkin aina kiinnostanut, koska siinä eri viestinnän prosessit ovat niin laajat.

Millainen työpaikka STM on?

Olen viihtynyt yli odotusten. Alun perin luulin, että ministeriön keski-ikä olisi korkeampi kuin mitä se on. Viestintäyksikössä keski-ikä on luultavasti nuorempi kuin monessa muussa yksikössä. Minut on myös perehdytetty hyvin. Olen saanut tehdä työtäni ajan kanssa, eli minulle ei ole sysätty hirvittävän suuria odotuksia heti ensimmäisestä päivästä. Työkaverit ovat helposti lähestyttäviä. Heiltä on helppo kysyä apua.

Miten STM huomioi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen?

Jos vertaan ministeriön työaikoja edellisiin töihini uutis- tai radiotoimittajana, niin ministeriön toimistoajat tuovat enemmän rutiinia kuin toimittajan vuorotyö. Silloin saa myös vapaa-ajasta enemmän irti.

Millaisia taitoja ja persoonallisia ominaisuuksia työssäsi tarvitaan?

Kieliä on osattava. Avoimuus on hyvästä ja stressiä on siedettävä, sillä paikoitellen voi tulla kiireellisiä työtehtäviä. Siinä toimittajataustastani on hyötyä. Hyötyä on myös siitä, että toimittajana tottui tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kun juttuja tuli tehtyä monista eri aiheista. Toisaalta toimittajataustan vuoksi on ollut vaikeaa tottua ministeriön pidemmän perspektiivin työtehtäviin, koska toimittajana joka päivä aloitettiin uusi juttu.

Mikä työssäsi on parasta?

Se, että täällä saa tehdä pidemmällä perspektiivillä töitä kuin aikaisemmin toimittajahommissani. Saan siis enemmän aikaa perehtyä taustoihin ja asioihin. Työ on itsenäistä, ja ylipäätään työssä näkyy oma panos niin viestinnän suunnittelussa kuin toteutuksessa.