Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Fimealaisena pääset mukaan tekemään vaikuttavaa työtä väestön terveyden edistämiseksi.

Palveluksessamme on noin 340 henkilöä. Henkilöstömme koulutustaso on korkea. Fimeassa on korkeakoulututkinnon suorittaneita kolme neljäsosaa henkilöstöstä, joista kolmanneksella on tieteellinen jatkotutkinto. Yleisimpiä koulutusaloja Fimeassa ovat farmasia, lääketiede, eläinlääketiede, talous- ja hallintotieteet sekä oikeustiede.

Tyypillinen fimealainen työskentelee asiantuntijatehtävissä lääkevalmisteiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnin sekä alan tutkimuksen, valmistuksen ja jakelun valvonnan parissa.

Fimea tarjoaa näköalapaikan lääke- ja laitealan kehitykseen. Olemme aktiivinen vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toimimme tiiviisti EU:n viranomaisverkostossa.

Työskentelemme paikkariippumattomasti, mahdollistamme etätyön useimmissa tehtävissä ja edistämme joustavaa työskentelyä tarjoamalla henkilöstömme käyttöön modernit työvälineet ja virtuaalisen työympäristön.

Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja henkilökuntaedut, kuten liikunta- ja hyvinvointiedun, kattavan terveydenhuollon ja mahdollisuuden tuettuun työpaikkaruokailuun.

Fimean video Tulevaisuudessa tarvitaan yhteistyötä: 

Ladataan...
Julkaistu 24.10.2014 klo 14.30, päivitetty 20.1.2023 klo 13.12

Fimean ilmakuva.

 

Hyvä tietää meistä

Nykyaikaiset toimitilamme sijaitsevat Kuopion Novapoliksessa ja Helsingin Ruskeasuolla. Fimean asiantuntijoita työskentelee myös Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Yhteystiedot

Fimean verkkosivut

Puh. vaihde: 029 522 3341

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn