Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. 

Viraston tehtäviin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Palveluksessamme on noin 250 henkilöä. Henkilöstömme koulutustaso on korkea. Fimeassa on korkeakoulututkinnon suorittaneita kolme neljäsosaa henkilöstöstä, joista kolmanneksella on tieteellinen jatkotutkinto. Yleisimpiä koulutusaloja Fimeassa ovat farmasia, lääketiede, eläinlääketiede, talous- ja hallintotieteet sekä oikeustiede.

Tyypillinen fimealainen työskentelee asiantuntijatehtävissä lääkevalmisteiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnin sekä lääkealan tutkimuksen, valmistuksen ja jakelun valvonnan parissa.

Fimea tarjoaa näköalapaikan lääkealan kehitykselle. Olemme aktiivinen lääkealan vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toimimme aktiivisesti EU:n lääkevalvontaverkostossa.

Työskentelemme paikkariippumattomasti ja edistämme joustavaa työskentelyä tarjoamalla henkilöstömme käyttöön modernit työvälineet ja virtuaalisen työympäristön.

Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja henkilökuntaedut, kuten liikuntamahdollisuudet, kattavan terveydenhuollon ja mahdollisuuden työpaikkaruokailuun.

Fimean video Tulevaisuudessa tarvitaan yhteistyötä: 

Ladataan...
Julkaistu 24.10.2014 klo 14.30, päivitetty 21.8.2020 klo 13.10

Fimean ilmakuva.

 

Hyvä tietää meistä

Nykyaikaiset toimitilamme sijaitsevat Helsingin Ruskeasuolla ja Kuopion Technopoliksessa. Fimean asiantuntijoita työskentelee myös Turussa ja Oulussa.

Yhteystiedot

Microkatu 1, 70210 Kuopio
Mannerheimintie 103b,
00280 Helsinki
Mannerheimintie 166,
00300 Helsinki (Valvontalaboratorio)
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Biokatu 10, 33520 Tampere

Puh. vaihde: 029 522 3341

Sosiaalinen media

Twitter