Johanna Jyrkkä

Tutkija

Johanna Jyrkkä työskentelee tutkijana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.

Fimeassa työskentely tarjoaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä lääkealaa osana terveydenhuoltoamme.

Yksi työtehtävistäni on Fimean ylläpitämän Lääke75+ -tietokannan sisällöstä vastaaminen yhdessä vetämäni asiantuntijaryhmän kanssa. Lääke75+ tietokannasta terveydenhuollon ammattilainen tarkastaa nopeasti ja helposti, soveltuuko lääke käytettäväksi iäkkäillä. Saan siis olla mukana edistämässä järkevän lääkehoidon toteutusta – paitsi Suomessa myös kansainvälisen yhteistyön kautta muissa maissa.

Työskentely iäkkäiden lääkehoidon parissa on antoisaa: tiedän tuottavani tarpeellista tietoa tukemaan käytännön työtä potilaiden ja asiakkaiden parissa. Erityisen iloinen olen kuullessani kommentteja Lääke75+ tietokannan käyttäjiltä, kuinka tietokanta auttaa heitä potilas- ja asiakastyössä.

Lääkeinformaatiotyön ohella saan toteuttaa Fimeassa myös minulle rakasta tutkimustyötä. Teen yhteistyöhankkeita terveydenhuollon viranomaisten, yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Tuotan epidemiologisten tutkimusten avulla tarvittavaa tietoa päätöksen teon tueksi sekä edistämään järkevää lääkkeiden käyttöä ja potilaiden lääkitysturvallisuutta.

Olen peruskoulutukseltani proviisori, ja sen jälkeen väitellyt farmasian tohtoriksi. Olen työskennellyt aiemmin asiakaspalvelu- ja esimiestehtävissä apteekeissa sekä opetus- ja tutkimustehtävissä yliopistolla.

Työ Fimeassa on laajentanut merkittävästi kokonaiskuvaani lääkealasta ja sen toiminnasta kansallisesti ja kansainvälisesti. Ammattitaitoni kehittyy jatkuvasti Fimeassa, jossa työyhteisöni koostuu osaavasta lääkealan asiantuntijoiden joukosta.