Johanna Lähteenvuo

Ylilääkäri

Työskentelen Fimeassa lääkevalmisteiden arviointiprosessissa. Työnkuvaani kuuluu lääkkeiden myyntilupien arviointia ja lääkekehityksen tueksi annettavaa tieteellistä neuvontaa. Työ on monipuolista tiimityötä, ja kuhunkin tehtävään valitaan aina sopivat asiantuntijat vastaamaan omasta osaamisalueestaan.

Koulutukseltani olen lääkäri, mutta innostuin tutkimustyöstä jo opiskeluaikana ja väitöskirjani tein molekulaarisesta lääketieteestä. Väitöksen jälkeen tein post doc-tutkimusjakson Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa. Tutkimustyön ohessa olen tehnyt myös kliinistä työtä.

Työn kautta pääsen seuraamaan lääkekehitystä laajasti. Erityisen palkitsevaa on osallistua tieteellisen neuvonnan kautta uusien lääkkeiden kehittämiseen. Myyntilupia arvioidessa taas pääsee monipuolisesti puntaroimaan lääkkeiden hyötyjä ja niihin liittyviä riskejä. Työssä pääsee hyödyntämään niin kliinisiä tietoja kuin tieteellistä taustaakin. Työ on myös kansainvälistä, kun suuri osa toiminnasta tapahtuu yhteistyössä Euroopan lääkeviraston ja muiden EU-maiden virastojen kanssa. Omaa osaamista on tilaisuus myös kehittää työn ohessa. Mielikuva valtion virastosta voi olla harmaa, mutta osaava, innostava työyhteisö ja mielenkiintoinen työnkuva ovat yllättäneet minut positiivisesti.