Johannes Pietiläinen

Yliproviisori

Työskentelen yliproviisorina luvat ja tarkastukset -yksikössä. Valvon apteekkien ja lääketukkukauppojen toimintaa. Käytännössä työ sisältää apteekkien ja lääketukkukauppojen tarkastuksia, kantelu-, lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä, säädösvalmistelua sekä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Käsittelen myös lääkkeiden tuotevirheilmoituksia ja osallistun lääkeainevalmistajien valvontaan. Tyypillisenä työviikkona teen tarkastuksia, laadin raportteja ja esityksiä, vastaan tiedusteluihin ja seuraan ajankohtaisia asioita. 

Olen koulutukseltani proviisori ja kemian kandidaatti. Proviisorin opinnoissa pääaineenani oli teollisuusfarmasia ja kemian kandidaatin lopputyön tein analyyttisen kemian osastolle. Sekä farmasian että kemian opinnot ovat luoneet kattavat pohjatiedot ja taidot, joista on ollut paljon apua moninaisia työtehtäviä hoitaessa.

Fimean mukava ja ammattitaitoinen työyhteisö innostaa jatkuvaan oppimiseen ja auttaa työssä jaksamisessa. Fimea on inspiroiva työpaikka, jossa on mahdollista olla sekä mukana kehittämässä lääkealaa että myös seurata alan kehittymistä eri toimijoissa.