Säteilyturvakeskus (STUK)

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 350 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

STUK valvoo ydinvoimalaitoksia, ydinmateriaaleja ja -jätteitä sekä säteilyn käyttöä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. STUKin toimenkuvaan kuuluu myös ionisoimattoman säteilyn, esimerkiksi solariumien, matkapuhelinten ja laserien valvonta, ja useimmat STUKlaiset osallistuvat valmiustoimintaan.

Työmme tavoite on, että suomalaisten säteilyaltistus pidetään niin pienenä ja turvallisuus niin hyvänä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista, ja että säteily- ja ydinonnettomuudet estetään.

STUKin vakinaisesta henkilöstöstä yli 80 prosenttia on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Yleisin koulutustausta on teknillistieteellinen tai luonnontieteellinen.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti turvallisuuden, laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Kaikilla on mahdollisuus oman ammattitaitonsa ja työtehtävänsä kehittämiseen. Tuemme tätä joustavalla organisoitumisella ja yhteistyötä korostaen. Koemme työmme merkityksellisenä ja ymmärrämme sen vaikutuksen turvallisuuteen. Haluamme huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista ja työkyvystä.

Tarjoamme myös mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen ja opintoihin liittyvään työharjoitteluun. Järjestämme siviilipalveluspaikkoja edellyttäen, että henkilöllä on STUKin toimialaan liittyvää koulutusta tai osaamista.

Ladataan...
Julkaistu 23.10.2014 klo 9.36, päivitetty 29.4.2022 klo 11.49

Hyvä tietää meistä

Säteilyturvakeskuksen toimitilat sijaitsevat Vantaalla. Lisäksi Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksissa on STUKin paikallistarkastajia.

Yhteystiedot

Säteilyturvakeskus                   Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa  
Vaihde (09) 759 881
stuk(at)stuk.fi

Sosiaalinen media

Facebook

Twitter

YouTube

Flickr