Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU)

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) käsittelee ensimmäisenä asteena muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006).

SAMU:ssa on sosiaalivakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysturvaosastot. Kaikki muutoksenhakuasiat käsitellään sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. SAMU tarjoaa joustavat työaikajärjestelyt sekä perehdytysjakson jälkeen hyvät mahdollisuudet etätyön tekemiseen.

SAMU:ssa on yhteensä yli 100 virkasuhteista lakimiestä, notaaria ja toimistohenkilöä sekä noin 70 sivutoimista lautakunnan jäsentä.

Ladataan...
Julkaistu 17.11.2014 klo 14.38, päivitetty 5.10.2020 klo 11.00

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki

Puhelinnumero: 02951 63800

SAMUn verkkosivut