Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU)

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) käsittelee ensimmäisenä asteena muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006).

SAMU:ssa on sosiaalivakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysturvaosastot. Kaikki muutoksenhakuasiat käsitellään sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. SAMU tarjoaa joustavat työaikajärjestelyt sekä perehdytysjakson jälkeen hyvät mahdollisuudet etätyön tekemiseen.

SAMU:ssa on yhteensä yli 100 virkasuhteista lakimiestä, notaaria ja toimistohenkilöä sekä noin 70 sivutoimista lautakunnan jäsentä
 

Julkaistu 17.11.2014 klo 14.38, päivitetty 20.6.2018 klo 14.23

Hyvä tietää meistä

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimipiste on Helsingissä Hakaniemessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A 5.krs, 00530 Helsinki

Puhelinnumero: 02951 63800

Kotisivut: www.samu.fi