Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL syntyi vuonna 2009 kahden perinteikkään tutkimuslaitoksen, Kansanterveyslaitoksen (KTL) ja Sosiaalialan tutkimus- ja kehittämislaitos Stakesin, fuusiosta.

THL:n tehtävänä on

• tutkia, seurata ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia
• ehkäistä ja torjua sairauksia ja sosiaalisia ongelmia
• arvioida, kehittää ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa
• toimia sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomaisena
• huolehtia useista erityistehtävistä esimerkiksi oikeuslääketieteen ja terveydenhuollon tietohallinnon alalla.

Palvelemme monipuolisesti eri intressiryhmiä: valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

Työ THL:ssä tuo mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Työmme vaikuttavuus syntyy korkeatasoisen osaamisen, osaamisen jakamisen ja yhdessä tekemisen tuloksena. Työhyvinvointia rakennetaan organisaatiokulttuurin ja johtamisen keinoin, jotta jokainen työntekijä voi hyvin.

Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingissä. Toimintaa on myös Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Alaisuudessamme toimivat myös valtion mielisairaalat (Niuvanniemi, Vanha Vaasa) sekä valtion lastensuojeluyksiköt.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 11.44, päivitetty 21.8.2020 klo 14.19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työntekijöitä.                                                           

Hyvä tietää meistä

THL:ssä työskentelee noin 1200 työntekijää, joista enemmistö on naisia. Työntekijöiden keski-ikä on 45 vuotta.

Yhteystiedot

Mannerheimintie 166
00271 Helsinki

Valtakunnallinen vaihde: 029 524 6000

Sosiaalinen media

Facebook

SlideShare

YouTube                                    

Twitter

THL:n blogi

LinkedIn