Tutustu työnantajiin

Valtiolta voit löytää juuri itsellesi sopivan työtehtävän, vaan mikä olisi silloin potentiaalisin työnantaja? Tälle sivulle olemme koonneet listaa valtion työnantajista. Työnantajiin voit tutustua myös hallinnonaloittain kohdasta Työnantajat ja työntekijät. Muita julkisen sektorin toimijoita voit etsiä Suomi.fi-sivuston avulla.

Varastokirjaston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista pois siirrettävää aineistoa.
Verohallinnossa keräämme vuosittain yli 50 miljardia euroa verotuloja, joilla ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan palveluja.
Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa sekä ylläpitää ja kehittää Suomi.fi-palveluja, väestötietojärjestelmää ja varmennettua sähköistä asiointia.
Väylävirasto keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.
Ylioppilastutkintolautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä sekä tutkinnon toimeenpanosta.
Julkaistu 3.9.2014 klo 15.13, päivitetty 20.12.2021 klo 9.12