Tutustu työnantajiin

Valtiolta voit löytää juuri itsellesi sopivan työtehtävän, vaan mikä olisi silloin potentiaalisin työnantaja? Tälle sivulle olemme koonneet listaa valtion työnantajista. Työnantajiin voit tutustua myös hallinnonaloittain kohdasta Työnantajat ja työntekijät. Muita julkisen sektorin toimijoita voit etsiä Suomi.fi-sivuston avulla.

Konkurssiasiamiehen toimiston tehtävänä on valvoa, että konkurssipesien pesänhoitajat toimivat lain ja hyvän pesänhoitotavan edellyttämällä tavalla.
Suomen perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.
Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa.
Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, joka ratkoo kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja.
Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Riita-asioissa kysymys on yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa.
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
8
...
19
Seuraava Viimeinen
Julkaistu 3.9.2014 klo 15.13, päivitetty 20.12.2021 klo 9.12