Tutustu työnantajiin

Valtiolta voit löytää juuri itsellesi sopivan työtehtävän, vaan mikä olisi silloin potentiaalisin työnantaja? Tälle sivulle olemme koonneet listaa valtion työnantajista. Työnantajiin voit tutustua myös hallinnonaloittain kohdasta Työnantajat ja työntekijät. Muita julkisen sektorin toimijoita voit etsiä Suomi.fi-sivuston avulla.

Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaan perustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista.
Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.
Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan IT-palvelukeskuksena ja vastaa useiden oikeusministeriön hallinnonalan lakisääteisten rekistereiden rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta.
Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneita vakavia onnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
Opetushallitus on opetuksen ja koulutuksen kehittämisestä vastaava asiantuntijavirasto (Kuva: Voitto Niemelä).
Ensimmäinen Edellinen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
19
Seuraava Viimeinen
Julkaistu 3.9.2014 klo 15.13, päivitetty 20.12.2021 klo 9.12