Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on toimintaympäristön rakentaja, jonka tavoitteena on tuottavuus, kasvu, työllisyys ja hyvinvointi.

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

• elinkeinopolitiikka
• energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
• työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu
• työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
• alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet
• innovaatio- ja teknologiapolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
• markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen, kuluttajapolitiikka ja tekninen turvallisuus
• siviilipalvelus
• elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus
• maahanmuuttajien kotouttaminen.

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kolme ministeriä, elinkeinoministeri, työministeri, sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä työskentelee noin 410 virkamiestä. TEM:n hallinnonalalla on töissä noin 8 000 henkilöä.

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot.

Missio ja visio

Missio: Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Visio: Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia.

7.4.2015
Työskentelen ylitarkastajana työ- ja elinkeinoministeriössä.
7.4.2015
Työskentelen erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä.
7.4.2015
Työskentelen johdon sihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Ladataan...
Julkaistu 7.4.2015 klo 9.04, päivitetty 24.8.2020 klo 10.36

Työ- ja elinkeinomisteriön toimipaikka.

Yhteystiedot

Aleksanterinkatu 4–10,
00170 Helsinki

Postiosoite:  
PL 32, 00023, VALTIONEUVOSTO 

Puhelinvaihde: 0295 16001

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter                              

SlideShare                       

YouTube   

Instagram

Facebook