Työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtävät
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat
• elinkeinopolitiikka
• energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
• innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus
• työllisyys ja julkinen työvoima- ja yrityspalvelu
• työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
• maahanmuuttajien kotouttaminen
• alueiden kehittäminen
• markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kaksi ministeriä. Elinkeinoministeri johtaa elinkeino-, innovaatio-, alue sekä energia- ja ilmastopolitiikkaa. Työllisyys- ja yrittäjyysasiat, maahanmuuttajien kotouttaminen, työelämän kehittäminen sekä kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ovat työministerin vastuulla. Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä työskentelee noin 410 virkamiestä. TEM:n hallinnonalalla on töissä noin 8 000 henkilöä.

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot.

Missio ja visio
Missio: Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.
Visio: Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia.

7.4.2015
Työskentelen ylitarkastajana työ- ja elinkeinoministeriössä.
7.4.2015
Työskentelen erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä.
7.4.2015
Työskentelen johdon sihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Ladataan...
Julkaistu 7.4.2015 klo 9.04, päivitetty 2.6.2016 klo 13.50

TEM Aleksin kulma

Hyvä tietää meistä

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.


Yhteystiedot

Ministeriö sijaitsee viidessä toimipisteessä Helsingissä.

Postiosoite:  PL 32, 00023, VALTIONEUVOSTO 
Puhelinvaihde: 0295 16001

www.tem.fi


Sosiaalinen media

Twitter                              

SlideShare                       

YouTube