Energiavirasto

Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Virasto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva aktiivinen asiantuntijavirasto, joka toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Sen ensimmäinen edeltäjä, Sähkömarkkinakeskus, perustettiin 1995. Toiminta jakaantuu kuuteen ryhmään: Päästökauppa, Markkinat, Verkot, Uusiutuva energia, Hallinto ja Energiatehokkuus. Energiavirastolaiset työskentelevät pääasiassa asiantuntija- tai hallinnollisissa tehtävissä.

Kansallisena päästökauppaviranomaisena tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat. Verkot-ryhmässä valvotaan sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmän hallinnointi ja kestävyyskriteerilain mukaiset tehtävät ovat osa toimintaa. Hallinnon tehtäviin sisältyvät muun muassa henkilöstö-, talous ja tietojärjestelmäasiat.

Energiavirasto edistää kilpailulle perustuvien sähkömarkkinoiden toimintaa ja valvoo sähkömarkkinalain noudattamista. Energiatehokkuustehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintöihin.

Virasto on yhteiskunnallisesti merkittävä energia-alan vaikuttaja, jonka asiantuntijat tekevät yhteistyötyötä paitsi kotimaisten energiatahojen, myös EU-organisaatioiden kanssa kehittäessään toimialan ja oman organisaation toimintaa.

Henkilöstön keski-ikä on 39 vuotta. Naisten ja miesten osuus jakaantuu suurin piirtein puoliksi.

Ladataan...
Julkaistu 23.10.2014 klo 15.23, päivitetty 8.2.2021 klo 8.25

Energiavirasto  

Hyvä tietää meistä

Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa Energiavirastossa työskentelee 90 henkilöä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Suurella osalla henkilöstöstä on tekninen, taloudellinen tai lainopillinen korkeakoulututkinto tai tutkijatason koulutus.

Yhteystiedot

Energiavirasto
Käyntiosoite: Lintulahdenkatu 2 A, 5. kerros, 00530 Helsinki
Vaihde: 029 5050 000