Akseli Torppa

Geologi Akseli Torppa työskentelee Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa.

”Geologia on mukana kaikessa, mikä liittyy modernin yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Työtehtäviini kuuluu rakentamisessa käytettävien kiviainesten ja luonnonkivien tutkimus. Lisäksi olen mukana useissa harvinaisiin maametalleihin ja teollisuusmineraaleihin liittyvissä tutkimushankkeissa.

Työni edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa geologian alalta, minkä lisäksi taustalla on hyvä olla opintoja rinnakkaisista luonnontieteistä, etenkin kemiasta, geofysiikasta ja matematiikasta. Ripaus kiinnostusta insinööritieteisiin ei myöskään ole geologin tehtävissä haitaksi.   

Työ GTK:ssa on hyvin kansainvälistä ja yksi mielenkiintoisimmista projekteista on ollut mineraalilaboratorion kehittäminen ja tutkimusosaamisen vienti Mongoliaan. Erityisesti projektiin sisältyneet maastotutkimukset Gobin autiomaassa ja Altai-vuoristossa olivat mieleen jäävä ja hyödyllinen kokemus.

Juuri kansanväliset tehtävät ovat GTK:ssa parasta. Lisäksi on mukavaa työskennellä tutkijana laitoksessa, jossa on tukena erittäin laaja verkosto asiantuntijoita geologian, geofysiikan, geokemian, tietojenkäsittelyn ja mallintamisen aloilta.”