Tuija Vähäkuopus

Tuija Vähäkuopus työskentelee Geologian tutkimuskeskuksen Länsi-Suomen toimipaikassa Kokkolassa geologina.

”Työtehtäviini kuuluvat pääosin turvetutkimus ja siihen liittyvät maastokartoitukset, aineistonkäsittely ja menetelmäkehitys. Lisäksi teen myös muita paikkatietoon liittyviä asiantuntijatehtäviä, joiden puitteissa osallistun GTK:n ulkomaanhankkeisiin.

Tärkeimmän edellytyksen työlle antaa tutkintoni geologian alalta. Yliopistokoulutuksen lisäksi tarvitsen työssäni paikkatieto-ohjelmien, kuten ArcGIS-ohjelman, tuntemusta sekä menetelmäkehitystaitoja. Maastotöissä tarvitsen turvetiedon lisäksi myös laajaa tietämystä kasvi- ja eläinlajistoista.

Työssäni on parasta monipuoliset työtehtävät ja hyvä työyhteisö. Minulle ovat mieluisia myös GTK:n kansainväliset projektit Ukrainassa ja Keski-Aasiassa, joihin olen osallistunut paikkatietoasiantuntijana.”