Maija Lyly-Yrjänäinen

Erityisasiantuntija

Työni pääsisältö on työelämästä kertovan tiedon tuottaminen ja analysoiminen päätöksenteon tarpeita varten. Vastaan ministeriön työolobarometrista, joka kertoo palkansaajien työolojen kehityksestä. Seuraan ja hyödynnän työelämän tutkimusta laajemminkin ja raportoin ja esittelen tuloksia, joiden pohjalta työelämää voidaan kehittää.  Pidän työni aihepiiriä todella mielenkiintoisena ja yhteiskunnallisesti merkittävänä.

Yhteistyö oman ministeriön sisällä, eri ministeriöiden välillä ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden ja verkostojen kanssa Suomessa sekä ulkomailla on keskeistä, jotta kokonaiskuva säilyy ja työelämän kehittämiseen saadaan joukkovoimaa. Samalla työ on hyvin itsenäistä.

Käytännössä työhön sisältyy tiedon keräämistä, analysointia ja kirjoittamista, yksin ja yhdessä ideoimista ja kehittämistä, projektien ja verkostojen koordinoimista sekä tuloksista kertomista työryhmissä, kokouksissa ja seminaareissa. Asiapuolella työ vaatii laaja-alaista tietämystä työelämän tutkimuksen kentästä sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä. Aikaisempi työkokemus Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiössä ja Tilastokeskuksessa sekä sosiaalipsykologin koulutus ovat olleet apuna työn hoitamisessa.

Ministeriö tarjoaa minulle vastuullisia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden muodostaa laaja-alainen käsitys siitä, miten työelämä muuttuu sekä miten työelämää kannattaisi kehittää. Tavoitteena on työelämän laadun ja tuottavuuden edistäminen. Asiantuntijaroolissa tähän tavoitteeseen pyritään lähinnä tiedolla vaikuttamisen keinoin.