Outi Kumpuvaara

Ylitarkastaja

Missä ammatissa toimii:
juristina energiaosaston energiatehokkuus ja päästökauppa -ryhmässä sekä ministeriön tasa-arvoasioiden koordinaattorina.

Millaista työ on: säädösvalmistelua

Millaisella taustalla henkilö on tullut ko. virkaan/tehtävään:
oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2008


1. Tehtävä (missä toimit ja mitä teet)
Työskentelen juristina energiaosaston energiatehokkuus päästökauppa -ryhmässä. Käytännössä työhöni kuuluu lainsäädännön valmistelua, EU-asioita ja kaikkea energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvää. Lisäksi aloitin äskettäin ministeriön tasa-arvoasioiden koordinaattorina, mihin liittyy tehtäviä koko ministeriön hallinnonalalla.

2. Erikoistaidot (mitä taitoja työssäsi erityisesti tarvitaan)
Työ on välillä hektistä ja välillä taas pitää pystyä pitkään analyyttiseen kirjoitustyöhön – tunnelmasta toiseen mennään nopeasti. Mielestäni myös sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tietenkin tarvitaan myös kielitaitoa ja paineensietokykyä. Työmatkat varsinkin Brysseliin kuuluvat ministeriössä työnkuvaan.

3. Koulutus
oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2008

4. Miten tulit töihin virastoomme
Olin töissä maa- ja metsätalousministeriössä, kun TEM:ssä tuli hakuun tämä virka. Eli siirryin ministeriöstä toiseen. Ennen ministeriöitä olin vajaat puoli vuotta harjoittelussa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristössä Bonnissa.

5. Vinkit virastoomme töihin tuleville
Kansainvälisestä kokemuksesta on hyötyä ministeriössä.

6. Parasta virastossamme
Ministeriö on näköalapaikka yhteiskuntaan, joten pysyy hyvin ajan hermolla. TEM on iso talo, joten se tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia ja koulutusta. Olen osallistunut myös pidempiin koulutuksiin, kuten ulkoministeriön ja Euroopan komission järjestämille kursseille.

7. Missä olet ja mitä teet viiden vuoden kuluttua
Aika näyttää. En ole tehnyt itselleni tarkkaa urasuunnitelmaa, mutta toivottavasti olen mielenkiintoisissa ja haastavissa tehtävissä.