Päivi Piittisjärvi

Johdon sihteeri
                                                    
Millaista työ on: monipuolista vaihdellen: kokousjärjestelyistä ja aikataulutuksista tilastoaineistojen tuottamiseen. Monien erilaisten tietojärjestelmien hallintaa, yhteydenpitoa/tiedottamista omassa yksikössä sekä muihin yksiköihin, verkkoviestintää jne. jne.

Millaisella taustalla henkilö on tullut ko. virkaan/tehtävään: pitkä työhistoria valtionhallinnon eri virastoissa

1. Tehtävä (missä toimit ja mitä teet)
Toimin TEM:n konserniohjausyksikössä avustaen mm. hallinnonalan tulosohjausprosesseissa sekä budjetti- ja talousprosesseissa. Työ on tiivistä vuorovaikutusta ministeriössä osastojen kanssa sekä konsernin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Avustan myös tarvittaessa yli osastorajojen hallinnollisissa tehtävissä.

2. Erikoistaidot (mitä taitoja työssäsi erityisesti tarvitaan)
Valtionhallinnon, sen menettelytapojen sekä konsernin ja ministeriön hyvä tuntemus on tärkeä. Samoin myös oman yksikön tehtävien hyvä tuntemus, hyvät tietotekniset valmiudet, kielitaito ja sosiaaliset valmiudet.

3. Koulutus
YO-merkonomi sekä säännöllistä kurssitusta/koulutusta liittyen tietotekniikkaan, tietojärjestelmiin sekä kieliin.

4. Miten tulit töihin virastoomme
Tulin TEM:iin syksyllä 2012 avoinna olevan viranhaun kautta. Olen toiminut TEM:n alaisissa virastoissa yli 20 vuoden ajan sekä Pohjois-Suomessa että Etelä-Suomessa.

5. Vinkit virastoomme töihin tuleville
Avoimella ja uteliaalla mielellä rohkeasti tutustumaan sekä omiin tehtäviin että TEM:n henkilöstöön.

6. Parasta virastossamme
Henkilökohtaisesti parhainta TEM:ssä ovat mielenkiintoiset työtehtävät, hyvät työkaverit, hyvä työyhteisö ja me-henki yhteisessä avoimessa työtilassamme.

7. Missä olet ja mitä teet viiden vuoden kuluttua
Todennäköisesti olen edelleenkin ministeriössä. Avoimella mielin kuitenkin otan uusia haasteita vastaan, jos eteen tulee.