Jorma Lehtonen

Yli-insinööri toimistopäällikkönä

Jorma Lehtonen työskentelee PRH:n patentti- ja innovaatiolinjan konetekniikan tutkimusyksikön päällikkönä. Työhön kuuluu monenmoista: henkilöstöhallintoon liittyviä esimiestehtäviä (työhönottohaastatteluista lomajärjestelyihin), työn jakamista ja organisointia, erityisasiantuntijatehtäviä tutkimusyksikön alueella, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön järjestelyä eri sidosryhmien kanssa, koulutusten järjestämistä niin viraston henkilöstölle kuin asiakkaillemmekin, työn ja prosessien kehittämistä sekä linjan sisäisen viestinnän hoitamista ja kehittämistä.

Koulutukseltaan Jorma on tekniikan tohtori.  Aikaisempaa kokemusta hänelle on kertynyt yliopistolta, yksityiseltä sektorilta ja yrittäjyydestä. PRH:ssa hän on työskennellyt aiemmin tutkijainsinöörinä sähkö- ja rakennustekniikan tutkimusyksiköissä.

” Toimistopäällikön tehtävissä tarvitaan laaja-alaista teknistä tietotaitoa, organisointikykyä, luovuutta, esiintymiskykyä ja sosiaalisia taitoja. Tulevaisuudessa näen itseni asiantuntijaorganisaation johto- ja kehitystehtävissä. Vielä nyt tiedän enemmän koneiden kuin ihmisorganisaatioiden toiminnasta. Viiden vuoden kuluttua osaamiseni painottuu jo päinvastoin. Parasta täällä PRH:ssa on työn monipuolisuus ja mahdollisuus seurata yhteiskunnan kehityksen eturintamaa.”