Mari Komulainen

Johtava tutkijainsinööri

Mari Komulainen työskentelee patentti- ja innovaatiolinjalla tietotekniikka ja elektroniikka –ryhmän johtavana tutkijainsinöörinä. Ryhmään kuuluu yhdeksän tutkijainsinööriä, ja se on yksi kolmesta sähkötekniikan tutkimusyksikön ryhmästä.

”Ohjaan ryhmäni tutkijainsinöörien patenttihakemusten käsittelyä ja tarkistan heidän tekemiään lausuntoja. Tutkin itsekin patenttihakemuksia, mikäli ehdin. Toimin muun muassa linjamme koulutustyöryhmässä ja lakityöryhmässä sekä osallistun tulosalueemme hallintotehtäviin: talousvastaavana seuraan linjan taloutta ja teen tuloennusteita linjanjohtajan kanssa. Lisäksi olen mukana valmistelemassa yhtä merkittävää tulevaisuuden lakimuutosta eli yhtenäispatenttia ja siihen liittyviä asioita virastossamme. Tehtäviini kuuluu myös useisiin kansainvälisiin kokouksiin osallistuminen.   

Johtavan tutkijainsinöörin tehtäviin tarvitaan Suomen patenttilainsäädännön ja kansainväliseen PCT-tutkimukseen liittyvien säädösten erinomainen tuntemus sekä oman tutkimusalan hyvä tuntemus. Kyky oppia nopeasti uutta ja uuden tiedon nopea hahmottamiskyky on tarpeen. Suomen kielen lisäksi tarvitaan hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito sekä jonkin verran ruotsin, ranskan ja saksan osaamista. Talousasioiden hyvä osaaminen luo edellytykset linjan talousvastaavan tehtäviin.

Marilla on useita tutkintoja: diplomi-insinööri (elektroniikka), kauppatieteiden kandidaatti (laskentatoimi ja rahoitus) ja kauppatieteiden maisteri (teknologiajohtaminen ja –politiikka).

”Aloitin diplomityöntekijänä vuonna 2002, ja valmistuttuani DI:ksi 2003 jatkoin tutkijainsinöörinä. Vuonna 2008 aloitin johtavana tutkijainsinöörinä, ja sen jälkeen lisätehtäviä onkin kertynyt tasaisin väliajoin.

Kannattaa olla avoimin mielin valmiina opettelemaan uutta. Patenttiala on niin oma maailmansa, että harvalla tänne tulijalla on siitä valmiiksi kokemusta. Työhön perehdyttäminen kestää kauan, ja osaamista täytyy päivittää jatkuvasti tekniikan kehittyessä ja säädösten muuttuessa.

On kiinnostavaa nähdä, miten tämänhetkiset arviomme tulevaisuuden kehityksestä osuvat kohdalleen.”