Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Me turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) valvomme ja edistämme monialaisesti tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Toimialojamme ovat mm. sähkö ja hissit, kaivokset, kemikaalituotteet, kemikaalituotantolaitokset, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. FINAS-akkreditointipalvelu toimii itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa. Täältä voit lukea lisää FINASin toiminnasta.

Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi

Teemme valvontaa riskiperusteisesti ja valmentavalla otteella. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja viestimme siitä aktiivisesti. Haluamme Tukesissa olla yhteistyön rakentajia ja suunnannäyttäjiä. Meille on tärkeää toimia yhdessä asiantuntevasti – Rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaenTukesin strategiasta voit lukea tästä.

Meillä työskentelee asiantuntijoita monipuolisissa ja itsenäisissä tehtävissä

Toimipisteissämme Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä työskentelee noin 250 henkilöä. Suurin osa meistä työskentelee asiantuntijatehtävissä, joihin sisältyy valvontaa, viestintää, kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa tehtävät ovat vastuullisia, itsenäisiä ja haasteellisia. Tuemme henkilöstömme kehittymistä ja mahdollistamme urapolkuja, joita pitkin virastossa voi edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin tai esimiestyöhön. Kansainvälisyys ja tiiviit yhteydet muiden maiden viranomaisten kanssa kuuluvat monen tukeslaisen arkeen.

Meillä työskentelee esimerkiksi kemistejä ja diplomi-insinöörejä ylitarkastajina tai arvioijina. Käsittelemme lupahakemuksia, teemme valvonta- tai yrityskäyntejä sekä neuvomme ja opastamme asiakkaitamme turvalliseen ja säädöstenmukaiseen toimintaan.

Olemme moderni asiantuntijayhteisö, jossa viihdytään

Haluamme olla moderni asiantuntijayhteisö, jonka johtaminen on laadukasta ja työhyvinvointi kunnossa. Olemme ylpeitä nykyaikaisista monitiloistamme, työvälineistämme ja joustavista työaikajärjestelyistämme.

Panostamme viihtyvyyteen ja työsuhteiden pysyvyyteen. Arvostamme osaamista, kokemusta ja ennen kaikkea uudistuskykyä, innostusta ja sitoutumista.

Tarjoamme muun muassa:

  • liukuva työaika, virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa
  • liikunta- ja kulttuurietu
  • etätyömahdollisuus
  • tehtävän vaativuuteen ja suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä
  • tukea ja rohkaisua osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
  • laajat työterveyspalvelut
  • monipuolista työhyvinvointitoimintaa.

​Tukeslaiset työskentelevät virkasuhteessa, ja noudatamme valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Stukesin henkilökuntaa

Ladataan...
Julkaistu 1.4.2015 klo 14.09, päivitetty 17.11.2021 klo 7.56

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston logo

Hyvä tietää meistä

Meillä on vahva tekemisen meininki ja olemme vahvasti sitoutuneita tärkeisiin päämääriimme, turvallisuuden edistämiseen. Satsaamme paljon projektityöskentelyyn ja osaamisen kehittämiseen ja pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme.

Yhteystiedot

Tukesilla on kolme päätoimipaikkaa. Helsingissä toimimme Pasilan virastokeskuksessa, Tampereella Attilan kiinteistössä ja Rovaniemellä Lapin aluehallintoviraston talossa.

Tukesin verkkosivut

Twitter 

Facebook 

Youtube 

Instagram