Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tehtävät
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta.
Tukes valvoo tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kaivokset, kemikaalituotteet, kemikaalituotantolaitokset, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Meitä tukeslaisia on noin 250.

Tyypillisiä toimenkuvia
Meillä työskentelee teknisen ja luonnontieteellisen alan asiantuntijoita valvomassa ja kehittämässä turvallisuutta. Asiantuntijoiden työhön kuuluu valvontatehtävien lisäksi kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, viestintää ja neuvontaa sekä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Tavallisia ammattinimikkeitä ovat turvallisuusinsinööri, ylitarkastaja ja yli-insinööri. Tuki- ja kehityspalveluyksikössä toimii lisäksi useiden eri alojen ammattilaisia talous-, IT-, henkilöstö-, viestintä- ja kehitystehtävissä.

Henkilöstön koulutustaustoista
Henkilöstömme on korkeasti koulutettua, ja valtaosalla on tekninen tai luonnontieteellinen taustakoulutus. Jakauma koulutusasteittain on seuraava: tutkijakoulutus 12 %, ylempi korkeakoulututkinto 50 %, alempi korkeakoulututkinto 16 %, alin korkea-aste 7 %, keskiaste 13 %, perusaste 2 %. Moni tukeslainen on suorittanut tutkintoja työnsä ohessa. Meillä tuetaan jatko-opiskelua ja rohkaistaan siihen!

Visio
Tavoitteenamme on turvallinen, teknisesti luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Sen saavuttamiseksi satsaamme
• riskiperusteiseen turvallisuuden arviointiin ja hallintaan
• turvallisuuteen kannustaviin ja korkealaatuisiin tuotoksiin ja julkishallinnon kärkeä edustavaan palveluun
• toimintaprosessiemme ja yhteistyöverkostojemme tehokkuuteen ja toimivuuteen
• laadukkaaseen johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin.

Ladataan...
Julkaistu 1.4.2015 klo 14.09, päivitetty 1.4.2015 klo 14.10

Tukes

Hyvä tietää meistä

Meillä on vahva tekemisen meininki ja olemme vahvasti sitoutuneita tärkeisiin päämääriimme, turvallisuuden edistämiseen. Satsaamme paljon projektityöskentelyyn ja osaamisen kehittämiseen ja pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme. Laadukkuus on meille tärkeää ja haluamme olla edelläkävijä suomalaisen julkisen hallinnon laadun kehittämisessä. Uskomme viestinnän voimaan: jokainen tukeslainen on "tiedottaja". Meillä pääsee kehittymään rautaiseksi ammattilaiseksi mukavien ihmisten keskellä.

Yhteystiedot

Tukesilla on kolme päätoimipaikkaa. Helsingissä toimimme Pasilan virastokeskuksessa,  Tampereella Technopolis Yliopistonrinteen kiinteistössä ja Rovaniemellä Lapin aluehallintoviraston talossa.

www.tukes.fi