Työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on toimintaympäristön rakentaja, jonka tavoitteena on tuottavuus, kasvu, työllisyys ja hyvinvointi.

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

• elinkeinopolitiikka
• energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
• työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu
• työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
• alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet
• innovaatio- ja teknologiapolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
• markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen, kuluttajapolitiikka ja tekninen turvallisuus
• siviilipalvelus
• elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus
• maahanmuuttajien kotouttaminen.

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kolme ministeriä, elinkeinoministeri, työministeri, sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä työskentelee noin 410 virkamiestä. TEM:n hallinnonalalla on töissä noin 8 000 henkilöä.

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot.

Missio ja visio

Missio: Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Visio: Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia.

Julkaistu 7.4.2015 klo 9.04, päivitetty 29.5.2020 klo 12.59

Työ- ja elinkeinomisteriön toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.


Yhteystiedot

Aleksanterinkatu 4–10,
00170 Helsinki

Postiosoite:  
PL 32, 00023, VALTIONEUVOSTO 

Puhelinvaihde: 0295 16001

www.tem.fi


Sosiaalinen media

Twitter                              

SlideShare                       

YouTube   

Instagram

Facebook