Ulkoasiainministeriö

Tehtävät
Ulkoasiainministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Edustustot edustavat Suomen valtiota siinä maassa, jossa ne sijaitsevat, ja usein myös lähimaissa. Poliittisten, kaupallis-taloudellisten ja kehitysyhteistyöhön liittyvien tehtävien lisäksi edustustojen perustehtäviin kuuluu Suomen tunnetuksi tekeminen ja Suomi-tietouden lisääminen. Matkailun lisääntymisen vuoksi konsuli-, passi- ja viisumipalvelut vievät yhä suuremman osan edustustojen työajasta.

Edustustot ovat verkostoitumisen asiantuntijoita. Ne tuntevat sekä suomalaiset että paikalliset olot ja tavat, ja niiden työ on monesti tiedon ja neuvojen jakamista sekä yhteyksien solmimisessa auttamista. Edustustot avustavat esimerkiksi yrityksiä uusien vientimahdollisuuksien löytämisessä tai kulttuuritoimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Lue tarkemmin ulkoministeriön toiminnan painopisteistä täältä.

Lue tarkemmin ulkoministeriön tehtävistä täältä.

Tyypillisiä toimenkuvia
Ura ulkoasiainhallinnossa käsittää diplomaattiuran sekä hallintouran ja lisäksi ministeriössä työskentelee erityisvirkamiehiä ja jonkin verran myös työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Diplomaattiura tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden työskennellä kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, suomalaisen työnantajan palveluksessa. Diplomaatin työkenttänä on Suomen ulkoasiainministeriö Helsingissä, suurlähetystöt ja konsulaatit ulkomailla sekä Suomen pysyvät edustustot kansainvälisissä järjestöissä.

Diplomaattina toteutat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, arvioit kansainvälistä kehitystä ja vaikutat siihen aktiivisesti Suomen eduksi. Tuet Suomen vientiponnisteluja ja osallistut Suomen kehityspolitiikan suunnitteluun. Autat ulkomailla pulaan joutuneita Suomen kansalaisia. Olet mukana edistämässä Suomen kantoja EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Myös hallintoura tarjoaa vaihtelevia tehtäviä sekä antaa mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä ympäristössä suomalaisen työnantajan palveluksessa. Hallintouran tehtäviin kuuluvat muun muassa assistenttitehtävät, kansalaispalvelu- ja yleishallintotehtävät sekä avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen.

Erityisvirkamiehet työskentelevät esimerkiksi lakimiehinä, kehityspolitiikan neuvonantajina sekä erilaisissa tehtävissä tarkastajina tai ylitarkastajina.

Henkilöstön koulutustaustoista
Korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneita on noin 64 prosenttia henkilöstöstä. Ylemmän korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus heistä on noin puolet.

Vuonna 2013 henkilöstöstä naisia oli 67 prosenttia ja miehiä 33 prosenttia.

Erityistä ulkoministeriössä
Diplomaatti- ja hallintouraan kuuluu säännöllinen tehtäväkierto, joka koostuu keskimäärin 3–4 vuoden työjaksoista sekä kotimaassa että ulkomaanedustuksessa. Tehtäväkierto luo edellytykset jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Diplomaatti- ja hallintouralla työskentelevät virkamiehet ovat velvollisia siirtymään tehtävästä toiseen, ja siirtyminen tapahtuu hakeutumalla avoinna oleviin tehtäviin.
Suomella on maailmalla 91 edustustoa tai toimipistettä. Niissä työskentelee noin 550 Helsingistä lähetettyä henkilöä. Useimmissa edustustoissa työskentelee 2–4 lähetettyä virkamiestä. Lisäksi edustustojen palveluksessa on yli 1 000 asemamaista palkattua työntekijää.

Toimipaikat
Suurin osa ulkoministeriöläisistä työskentelee Helsingin Katajanokalla, jossa ministeriöllä on useita toimipisteitä. Päärakennus on nimeltään Merikasarmi.
Loput työskentelevät maailmalla edustustoissa tai muissa toimipisteissä.

Ulkoministeriön verkkosivuilta saat lisää tietoa uramahdollisuuksista ulkoasianhallinnossa sekä kulloinkin haettavana olevista työpaikoista.

20.10.2014
Työskentelen EU-tuomioistuinasiat-yksikön päällikkönä ulkoasiainministeriössä.
20.10.2014
Työskentelen johdon sihteerinä ulkoministeriön protokollapalveluissa.
20.10.2014
Työskentelen henkilöstösuunnittelijana ulkoasiainministeriössä.
Ladataan...
Julkaistu 17.10.2014 klo 14.30, päivitetty 9.6.2015 klo 8.11

Ulkoasiainministeriö                                                             
Hyvä tietää meistä

Ulkoasiainministeriön henkilöstö koostuu 2 600 työntekijästä, joista reilu 1 000 on edustustoon palvelusuhteessa olevia asemamaasta palkattuja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Laivastokatu 22, Merikasarminkatu 5F, 00160 Helsinki

Vaihde: 0295 350 000

Verkossa:

Ulkoministeriön kotisivut.

Ulkoministeriö Facebookissa.

Ulkoministeriö Twitterissä.

Ulkoministeriö Flickrissä.

Ulkoministeriö Youtubessa.