Joni Heliskoski

Yksikönpäällikkö

Lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski toimii ulkoministeriön oikeuspalveluihin kuuluvan EU-tuomioistuinasiat -yksikön päällikkönä.

"Työni on mielestäni monipuolista ja mielenkiintoista, mutta myös vaativaa ja kansainvälistä. Toimin Suomen valtionasiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Työni sisällön muodostavat mitä moninaisimmat EU-oikeudelliset asiantuntijatehtävät sekä yksikönpäällikön tehtävään kuuluvat esimiestehtävät. Parasta työssäni ovat hyvä työyhteisö ja kiinnostavat työtehtävät.

Olen toiminut nykyisessä tehtävässäni seitsemän ja puoli vuotta. Taustalla minulla on useita vuosia erilaisissa EU-oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa, muun muassa oikeusministeriössä, valtioneuvoston kansliassa ja Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Oikeustieteelliset perusopintoni suoritin aikanaan Helsingin yliopistossa ja EU-oikeuden alaan kuuluvat jatko-opinnot, mukaan lukien väitöskirjani, Cambridgen yliopistossa Isossa-Britanniassa.

Tehtäväni vaatii Euroopan unionia koskevien asioiden ja EU-oikeuden hyvää yleistuntemusta sekä hyvää kielitaitoa. Tärkeimmät vieraat kielet ovat englanti ja EU-tuomioistuimen työkielenä oleva ranska. Hyvät yhteistyötaidot sekä esimiestaidot ovat myös tärkeitä tehtävässäni.

Ulkoministeriöön töihin tulevan tulee olla oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen sekä valmis hoitamaan erityyppisiä työtehtäviä. Asenne on ehkä ominaisuuksista se tärkein."