Valtioneuvoston kanslia

Tehtävät

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä kansalaisten ja viranomaisten palveluista, EU-asioiden yhteensovittamistehtävistä ja EU:n kehittämisestä, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksesta sekä hallituksen strategisesta viestinnästä. 

Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä. Yksittäisinä asioina kanslia valmistelee puolueavustukset, arvonimet tasavallan presidentille ja tasavallan presidenttiä ja tasavallan presidentin kansliaa koskevat säädökset sekä ministerien palkkiot ja erityisavustajien palkkaamisen.

Tyypillisiä toimenkuvia

Kanslian tehtävät ovat syvällisiä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi EU-asioissa ja valtion omistajaohjauksessa, juridiikassa ja viestinnässä samoin kuin kansalliskielten säädöskääntämisessä. Lisäksi kansliassa on lukuisa joukko muiden alojen kuten taloushallinnon, tietohallinnon ja eri palvelujen asiantuntijoita ja avustavia tehtäviä. Ammattinimikkeitä ovat mm. erityisasiantuntija, neuvotteleva virkamies, finanssineuvos, kääntäjä, viestinnän asiantuntija, tietopalvelusihteeri, hallinnollinen avustaja, virastomestari ja autonkuljettaja.

Henkilöstön koulutustaustoista

Kanslian henkilöstöstä 4 % on suorittanut tohtorin tutkinnon, 40,9 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 12,4 % alemman korkeakoulututkinnon, 32,5 %:lla henkilöstöstä on opistotason koulutus.

Tyypillisiä akateemisia tutkintoja ovat valtiotieteen tai filosofian maisterin tutkinnot sekä oikeustieteen maisterin tutkinto.Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valtaosa on eri suuntautumisvaihtoehdoista valmistuneita tradenomeja. Monenlaisella koulutustaustalla ja niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin työkokemuksella henkilöt voivat työskennellä erilaisissa tehtävissä.

Visio

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja kansainvälinen menestyjä. Tämän varmistavat parlamentaarisen demokratian toimivuus, vakaa valtionjohto sekä jatkuva kehittyminen.

Valtioneuvoston kanslia on valtioneuvoston ja hallinnonalojen yhteistyön edistäjä sekä valtioneuvoston ja pääministerin johtamisvälineiden kehittäjä.

Tavassamme toimia korostuvat asiantuntemus, avoimuus, dynaamisuus ja vastuullisuus.