Kaisa Lähteenmäki-Smith

”Hyvän yhteiskunnan rakentamista ja parempaa tulevaa”

Kaisa Lähteenmäki-Smith työskentelee tiedeasiantuntijana valtioneuvoston kanslian Politiikka-analyysiyksikössä. Politiikka-analyysiyksikkö seuraa hallitusohjelman toteutumista ja tuottaa tietoa hallituksen strategisen päätöksenteon tueksi.

”Kun nykyinen tehtäväni tuli hakuun, syntyi päätös hakemuksen lähettämisestä nopeasti. Kaipasin työuralleni uusia haasteita, jota tämä tiedeasiantuntijan tehtävä nimenomaan tarjosi. Olen tehnyt työuraa aiemmin tutkijana ja konsulttina, eli erilaisten toimeksiantojen tuottajana. Tässä tehtävässä sain mahdollisuuden nähdä, miten homma toimii pöydän toisella puolella, tilaajan roolissa.

Työskentelen viiden hengen tiimissä, joka koordinoi valtioneuvostotasoista selvitys- ja tutkimustoimintaa: tuotamme tietoa valtioneuvoston käyttöön päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Suomeksi sanottuna tilaamme ja välitämme päätöksentekoon tarvittavaa tutkimus-, ennakointi- ja arviointitietoa – siis erilaista näyttöä siitä, mikä toimii. Koordinaatiotyöhön sisältyy paljon valmistelevaa työtä yhdessä muiden ministeriöiden, virkamiesten ja sidosryhmien kanssa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua siitä, miten tieto saadaan osaksi päätöksentekoa. Lisäksi olen mukana Kokeileva Suomi -hankkeessa, joka on osa hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” -kärkihanketta. Keräämme tietoa eri puolilla Suomea tehtävistä kokeiluista, ja tuemme sitä, että kokeilujen lopputuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Oman työpanoksemme kautta ”Kokeileva Suomi” -tiimissä pyrimme myös vahvistamaan kokeilukulttuurin asemaa ja jakamaan tietoa toiminnan hyödyistä maanlaajuisesti. 

Tässä tehtävässä täytyy olla hyvä ymmärrys siitä, miten tutkimusta tehdään ja miten sitä voidaan hyödyntää. Tutkijakoulutuksesta on luonnollisesti apua. Analyyttisyys, nopea omaksumiskyky ja tiedon käsittelyn taito ovat keskeisessä roolissa, kun arvioidaan tiedon luotettavuutta ja käsitellään eri lähteistä hankittua tietoa. Tässä työssä täytyy usein reagoida nopeasti mm. tuottamalla tekstiä päätöksentekijöille: hyvä ulosanti, selkokielisyys ja kirjoittamisen taito ovat siis tärkeitä.

Koen työni todella antoisaksi erityisesti hyvien kollegoiden ja mielenkiintoisten yhteistyökumppanien ansiosta. Yhteiskuntatieteilijänä ja virkamiehenä minussa asuu pieni maailmanparantaja. Minulle lähtökohtaisesti työ on hyvän yhteiskunnan rakentamista ja parempaa tulevaa. Lisäksi saan työskennellä aivan mahtavassa ympäristössä valtioneuvoston linnassa. Tämä kaunis ja historiallinen miljöö jaksaa mykistää minut päivittäin!”