Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinvirasto tukee oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuuden valvonnassa, tuomioistuinten, muiden viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonnassa sekä asianajajien toiminnan valvonnassa.

Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaan perustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Oikeuskansleri valvoo tehtäväänsä hoitaessaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeuskansleri antaa pyydettäessä tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä, tarkastaa ennakkoon valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn esittelylistat liiteasiakirjoineen sekä on läsnä valtioneuvoston istunnoissa ja esiteltäessä asioita tasavallan presidentille valtioneuvostossa.

Oikeuskansleri käsittelee hänelle osoitettuja kirjallisia kanteluja, voi ottaa asian myös omasta aloitteestaan käsiteltäväksi ja suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa tai muissa toimintayksiköissä.

Oikeuskanslerinvirastossa on valtioneuvostoasian osasto, oikeusvalvontaosasto ja hallintoyksikkö. Viraston palveluksessa on noin 40 henkilöä. Enemmistö viraston henkilöstöstä on lakimieskoulutuksen saaneita esittelijöitä.

Oikeuskanslerinvirasto sijaitsee Helsingissä.

Ladataan...
Julkaistu 8.4.2015 klo 13.04, päivitetty 17.6.2020 klo 8.08

 

Yhteystiedot

Oikeuskanslerinvirasto
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Oikeuskanslerinviraston verkkosivut