Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Visiona on olla tulevien sukupolvien talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja. VM on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta nojautuu tietoon ja tutkimukseen. Ministeriössä työskentelee 341 henkilöä. Keski-ikä on 47 vuotta.

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. VM vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta, valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta, julkishallinnon kehittämisestä ja ohjaa tietohallin-non kehitystä sekä valtion- että kuntahallinnossa. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.

Ministeriössämme arvostetaan henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja avoimuutta. Tavoitteena on koota ministeriöön paras asiantuntemus ja kehittää toimintoja toimintaympäristön kulloistenkin vaatimusten mukaisesti. Yli puolet henkilöstöstämme toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 2/3 henkilöstöstä. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. neuvotteleva virkamies, erityisasiantuntija, finanssineuvos, lainsäädäntöneuvos ja finanssisihteeri. Lisäksi noin kolmasosa henkilöstöstä työskentelee tukitehtävissä ammattinimikkeenään mm. assistentti, sihteeri, johdon sihteeri ja virastomestari.

Valtiovarainministeriö on erinomainen näköalapaikka julkishallintoon. Työyhteisönä olemme nykyaikainen, osaava ja henkilöstöpolitiikaltaan joustava. Laaja toimialueemme ja kansainväliset verkostomme tarjoavat uramahdollisuuksia ja hyvät edellytykset ammatilliseen kehittymiseen niin vastavalmistuneelle kuin kokeneellekin asiantuntijalle. Arvostamme ihmisiä, joilla on halu kehittyä ja luoda uutta sekä tahtoa menestyä tulevaisuuden haasteissa.

13.10.2014
Työskentelen ylitarkastajana valtiovarainministeriön vero-osaston tulliyksikössä.
13.10.2014
Työskentelen hallintoasiantuntijana valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolla hallintopolitiikkayksikössä.
Ladataan...
Julkaistu 13.10.2014 klo 15.34, päivitetty 8.2.2016 klo 15.21

VAL VM_Valtioneuvoston linna

Hyvä tietää meistä

Valtiovarainministeriö sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä Helsingissä, Snellmaninkatu 1:ssä valtioneuvoston linnassa ja Mariankatu 9:ssä.

Ministeriön kokouskeskus on osoitteessa Mariankatu 9.

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A
00170 Helsinki

Puh. 0295 16001 (vaihde)