Aluehallintovirastot

Tehtävät

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. AVI edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluja sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.

Aluehallintovirastot perustettiin 1.1.2010 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Ne vastaavat entisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtävistä.

AVI hyödyntää toiminnassaan viraston monipuolista asiantuntijuutta. Virasto hoitaa kahdeksan eri ministeriön alaisuuteen kuuluvia tehtäviä. AVIssa työskennellään poikkihallinnollisesti eli tehtäviä hoidetaan yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa.

Virastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan pääosin alueellisesti siten, että kukin AVI hoitaa tehtävät toimialueensa osalta. On myös tehtäviä, joita hoidetaan keskitetysti tietyn tai tiettyjen AVIen toimesta.

Aluehallintovirastoissa on viisi vastuualuetta:

• peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
• pelastustoimi ja varautuminen
• opetus- ja kulttuuritoimi
• työsuojelu
• ympäristöluvat.

Tarkemmat tiedot kunkin aluehallintoviraston vastuualueista ja tehtävistä löytyvät viraston nettisivuilta (www.avi.fi).

Tyypillisiä toimenkuvia

Yleisimpiä työnimikkeitä ovat esimerkiksi tarkastaja, ylitarkastaja, osastosihteeri, toimistosihteeri, esittelijä, suunnittelija, työsuojeluinsinööri, ympäristöneuvos, lakimies, erikoissuunnittelija, sosiaalihuollonylitarkastaja, opetustoimenylitarkastaja, terveydenhuollon tarkastaja, aluehallintoylilääkäri, valvontaeläinlääkäri ja pelastusylitarkastaja.

Henkilöstön koulutustaustoista

Asiantuntijatehtävissä toimivilla on pääsääntöisesti soveltuva korkea-asteen tutkinto. Tukitehtävissä toimivilla on yleensä keskiasteen tutkinto.

22.12.2014
Työskentelen Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa pelastusylitarkastajana.
15.10.2014
Työskentelen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella ylitarkastajana.
15.10.2014
Työskentelen Lounais-Suomen aluehallintovirastossa Turussa alkoholiylitarkastajana.
10.10.2014
Työskentelen Itä-Suomen aluehallintovirastossa ympäristöylitarkastajana.
10.10.2014
Työskentelen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa erikoissuunnittelijana.
8.10.2014
Työskentelen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa terveydenhuollon ylitarkastajana.
Ladataan...
Julkaistu 8.10.2014 klo 9.34, päivitetty 29.4.2015 klo 12.26

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 
Hyvä tietää meistä

Aluehallintovirastot ovat monialaisia organisaatioita ja tarvitsevat eri koulutustaustaisia osaajia.

Muut toimipaikat

Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, joilla on yhteensä 13 toimipistettä. Päätoimipaikkojen lisäksi aluehallintovirastojen henkilöstöä työskentelee Kouvolassa, Helsingissä, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Porissa. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Lisäksi henkilöstöä työskentelee useilla muilla paikkakunnilla.

www.avi.fi