Anne Arvonen

Terveydenhuollon ylitarkastajalla käytössä koko osaaminen

Anne Arvonen työskentelee Etelä-Suomen aluehallintovirastossa terveydenhuollon ylitarkastajana hyvinvointi- ja peruspalvelut – yksikössä.

Aluehallintovirasto on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.  AVIssa osallistutaan terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Toimintaa ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tehtäviini kuuluu yhdessä aluehallintoylilääkärin kanssa julkisen terveydenhuollon sekä yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien ohjaus ja valvonta. Muita tehtäviä ovat mm. yksityisten terveyspalvelujen lupahallinto, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta, hallintokantelujen käsitteleminen ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa kuntalaisille, mikäli he ovat kokeneet saamissaan palveluissa tai niiden laadussa puutteita taikka potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä, kertoo Anne Arvonen.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, laaja-alaista asiantuntemusta terveydenhuollon alalla sekä kykyä selvitä erilaisista ongelmatilanteista. Tehtävä edellyttää myös lainsäädännön (yleis- ja erityislait) ja palvelujärjestelmän tuntemista. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa.

Olen terveystieteiden maisteri (pääaineena liikuntalääketiede) ja peruskoulutukseltani fysioterapeutti. Maisteritutkinnon jälkeen olen suorittanut muun muassa kansanterveystieteen ja terveyshallintotieteen cum laude opinnot, tiedonhallinnan ja hankinnan erikoistumisopinnot ja johtamisen opintoja. Tällä hetkellä teen Tampereen yliopistoon sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä – erikoistumisopintoja, kertoo Arvonen.

Arvonen tuli taloon lääninhallituksen aikana keväällä 2008 silloisen ylitarkastajan virkavapautta tekemään. Välillä hän oli puolitoista vuotta sosiaali- ja terveysministeriössä, josta palasi takaisin aluehallintovirastoon.

Virastoomme töihin tulijalle Anne antaa vinkin: - Kysy rohkeasti, ihmettele, ota selvää.

Parasta virastossa Annen mukaan ovat hyvät työkaverit, työ on haasteellista ja itsenäistä – saa käyttää koko osaamistaan.